Sociale partners willen werkbaar telewerk verankeren

21 oktober 2020
Sociale partners willen werkbaar telewerk verankeren

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en de Vlaamse sociale partners willen telewerk stevig verankeren. Er komt extra financiële ondersteuning via werkbaarheidscheques en een intersectorale adviseur werkbaar werk.

Volgens de Werkbaarheidsmeting 2019 (SERV) werkte één op de vijf werknemers één of meerdere dagen thuis voor de coronacrisis. Bijna zes op de tien werknemers gaven toen nog aan niet van thuis te kunnen werken. Sinds de coronacrisis blijkt dat veel meer werknemers kunnen telewerken dan eerst gedacht. Vandaag is het voor veel bedrijven en organisaties de oplossing om werknemers veilig aan de slag te houden.

Telewerk moet blijven

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en de Vlaamse sociale partners slaan de handen in elkaar om een telewerkbeleid op te stellen met duidelijke afspraken en verwachtingen. Die maak je best met alle partners zoals de HR-dienst en vakbonden en zijn afspraken rond bereikbaarheid en werktijd noodzakelijk. Anders vormen zich snel onduidelijke verwachtingen en kan dat leiden tot langere werkdagen met meer stress en een slechte werk-privébalans.

Werkbaarheidscheques

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits breidt de werkbaarheidscheques tijdelijk uit. Met een werkbaarheidscheque kan je expertise inkopen tot 10.000 euro om zo als organisatie een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk.

Verder komt er een investeringsoproep waarmee minister Crevits bedrijven financieel wil stimuleren om investeringen te doen die bijdragen aan structureel en werkbaar telewerk.

Ook de sectoren worden ondersteund door de aanstelling van drie intersectorale adviseurs waarvan één zich toespitst op werkbaar werk en telewerk.

Hoeveel dagen telewerken?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een beperkt aantal dagen telewerken de meeste voordelen biedt, zowel voor de telewerker als voor het bedrijf/de organisatie.

Eens je meer dan twee dagen per week aan thuiswerken doet, vergroten de sociale afstand met de collega’s en verhoogt de werkstress. Zo komt ook de werk-privébalans onder druk.

Het ideale aantal telewerkdagen hangt samen met de organisatiecultuur en de aard van het werk. Telewerken is ook niet voor alle functies mogelijk. In dat geval is het belangrijk om aandacht te geven aan autonomie of andere maatregelen om de werk-privébalans te bevorderen.

Mogelijkheden zijn: soepeler omspringen met glij- en stamtijden, tijdregistratie loslaten en taakafspraken overlaten aan het team. Zo ontstaat er een gevoel van gelijkheid voor alle werknemers. Naast de functies die telewerken niet toelaten, zijn er ook medewerkers die niet kunnen telewerken omdat ze geen goede thuiswerkplek hebben. Een satellietkantoor of coworking space kan dan een uitkomst bieden.

De sociale partners hebben een website ontwikkeld met alle informatie en do’s en don’ts, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek: www.werkbaarwerk.be/telewerken