Unequal Pay Day: loonkloof m/v gemiddeld 16 procent in EU

4 november 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Unequal Pay Day: loonkloof m/v gemiddeld  16 procent in EU

Vandaag maandag 4 november is Unequal Pay Day, becijferde de vrouwenbeweging zij-kant, want in de EU krijgen vrouwen gemiddeld 16 procent minder betaald dan mannen.

De loonkloof van 16 procent betekent als het ware dat vrouwen twee maanden per jaar gratis werken, zo stelt zij-kant, een zusterorganisatie van sp.a die gespecialiseerd is in gender en gelijke kansen v/m.

De grootste oorzaak is dat meer vrouwen dan mannen deeltijds werken. Zo werkt in België 44 procent van alle vrouwelijke loontrekkers deeltijds. Bij mannen is dat maar 11 procent, zo stelt Vera Claes, voorzitter van zij-kant op VRT NWS.

In ons land is de loonkloof overigens geen 16 procent maar 20 procent. Dat komt vooral doordat vrouwen vooral in de zorgsector werken en daar liggen de lonen lager.

Glazen plafond

Ook het glazen plafond speelt nog. Vrouwen stoten nog steeds minder door naar leidinggevende jobs.

HRmagazine organiseerde een gesprek met Alexander De Croo over het thema, naar aanleiding van diens boek 'De eeuw van de vrouw'