Nederlandse werknemer reageert veerkrachtig op de crisis

22 september 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Nederlandse werknemer reageert veerkrachtig op de crisis

Drie maanden in de corona-crisis geeft 6 op de 10 werknemers in Nederland aan dat hun werk is veranderd. Het aantal gerapporteerde burn-out klachten is van hetzelfde niveau als voor de crisis. Ook de werk-privé balans is niet veranderd. De resultaten lijken te duiden op een goede veerkracht bij de werknemers.

Een en ander blijkt uit onderzoek van de Nederlandse onderzoeksinstelling TNO onder ruim 10.000 werknemers. Toen de coronamaatregelen van kracht werden, ging een deel van de werknemers grotendeels thuiswerken. Drie maanden na de start van de maatregelen werkt 44 procent van de mensen thuis, waarvan tweederde volledig. Vooral hoogopgeleide werknemers en werknemers tussen de 25 en 54 jaar oud werken veel (deels) thuis. Thuiswerken gebeurt het meeste in de financiële dienstverlening en de ICT.

7 op de 10 werknemers werkt (ook) op locatie bij de werkgever, waarvan 78% volledig.

Vooral werknemers met een lagere of middelbare opleiding werken vaak (deels) op locatie. Het gaat vooral om werknemers die werkzaam zijn in de horeca, zorg en de bouw.

Meer gewerkte uren

Naast de verandering van de werkplek zijn werknemers ook méér gaan werken. Ruim een derde van de thuiswerkers en een kwart van werknemers op locatie geeft aan meer uren te werken dan voor de crisis. Ruim 61 procent van de werknemers werkt in de corona tijd (soms) over. Dat is minder dan pre corona, toen 75 procent van deze mensen soms overwerkte. Voor corona werkten deze werknemers gemiddeld 4 uur per week over, medio 2020 was dit gestegen naar 11 uur per week.

Gezondheid en werk-privé balans niet verslechterd

Ondanks deze intensivering wijst het TNO-onderzoek niet op een verandering in de gezondheid. Ruim 8 op de 10 werknemers noemt de eigen gezondheid goed tot zeer goed, dat is zelfs iets meer dan voor de COVID-19 crisis.

Het aandeel werknemers met burn-out klachten blijft met 17% onverminderd hoog; zowel bij thuiswerkers als bij mensen die op locatie werken.

Ook de werk-privé balans lijkt drie maanden in de crisis niet verslechterd: 9 op de 10 werknemers geeft aan dat de werk-privébalans op orde is. Dit is vergelijkbaar met 2019.

Hoewel het werk veranderde, was de gezondheid van werknemers drie maanden in de crisis niet verslechterd. Dit duidt op een goede veerkracht bij de werknemers. Verder onderzoek zal uit moeten wijzen wat de effecten op lange termijn zijn en of er risicogroepen te ontdekken zijn die aandacht behoeven.

Bron: TNO Innovation for Life