Meeste sectoren weer op normale werkritme in januari

15 februari 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Meeste sectoren weer op normale werkritme in januari

In januari werkten de meeste sectoren weer op hun normale werkritme, sommige zelfs tegen een hoger ritme dan in januari 2020. SD Worx telde een percentage gewerkte dagen van 80%, het hoogste sinds het begin van de crisis.

HR-specialist SD Worx analyseerde de recentste loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna één miljoen Belgische werknemers in de privésector. Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx, put alvast hoop uit de Employment Tracker van januari, hoewel de situatie in veel sectoren zorgwekkend blijft. “We stellen vast dat 80% van de dagen in België werd gewerkt. Het is de eerste keer dat we deze symbolische grens overschrijden sinds het begin van de coronacrisis. We zitten zelfs op een iets hoger niveau dan januari 2020. De tijdelijke werkloosheid bedraagt wel nog steeds 3,79%, een lichte stijging ten opzichte van vorige maand. Daarom blijven we voorzichtig.”

Vakantiedagen

Een deel van het verschil heeft er ook mee te maken dat werknemers 43% minder vrije dagen opgenomen hebben in januari 2021 dan in januari 2020. Doordat de federale regering de grenzen sloot, lijken werknemers minder geneigd om vakantie op te nemen. Dat zag SD Worx vorig jaar tijdens de eerste golf ook al.

Het is altijd zo dat werknemers weinig vakantie opnemen in januari, zo na de kerst- en nieuwjaarsvakantie, maar Annelies Rottiers ziet wat vorig jaar ook gebeurde: veel werknemers stellen hun vakantie uit om ervan te profiteren wanneer de hele situatie opnieuw meer vrijheid biedt. Het wordt uitkijken voor een situatie zoals vorig jaar, “met nog te veel dagen op de teller die we voor het einde van het jaar moeten opnemen.”

Sectoren bovenaan de lijst

Dat het gemiddelde aantal gewerkte dagen licht steeg, ligt aan een paar sectoren. De bank- en verzekeringssector haalt bijvoorbeeld het niveau van bijna 9 van de 10 gewerkte dagen. Dat is 10% meer dan vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de gas- en elektriciteitssector.

Andere sectoren zoals de horeca en kappers, zitten nog steeds in een zeer precaire situatie. De sector van de kappers en schoonheidszorgen telt slechts 6% van de gewerkte dagen, een daling van 76% in vergelijking met januari 2020. De horeca werkte niet meer dan 32,2% van de werkdagen, bijna 50% minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Lichte stijging tijdelijke werkloosheid

De gewesten Brussel en Vlaanderen deden het in januari 2021 over het algemeen beter ten opzichte van januari 2020. Wallonië kent een trager herstel, met een kleine 2,12% onder het normale niveau van vorig jaar. 

Het percentage gewerkte dagen is in Vlaanderen licht gestegen, van 80,59% in januari 2020 naar 80,85% in januari 2021.

Naast het percentage gewerkte dagen, is ook in elke provincie de tijdelijke werkloosheid opnieuw licht gestegen. Het percentage tijdelijke werkloosheid was in Limburg het hoogst, met 4,23% van het aantal gewerkte dagen. Dat is een relatieve stijging van 31% ten opzichte van december 2020. De provincie Antwerpen volgt met 3,88%.