Meer voltijds werkenden dan voor corona

22 juni 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Shutterstock
Meer voltijds werkenden dan voor corona

Nooit waren er in de afgelopen vier jaar meer werknemers met een arbeidscontract voltijds aan de slag. 63,7 % van de werkende Belgen heeft een fulltime job. Eind 2019 - vóór de coronacrisis - was dat nog 63 % en vijf jaar geleden 61,4 %.

Ook het aantal werknemers dat vier vijfde of meer aan de slag is, stijgt de laatste jaren gestaag. Die stijgingen gaan ten koste van de jobs die maar een halftijdse tewerkstelling of minder garanderen. Dat blijkt uit een analyse van Acerta.

Het hr-dienstenbedrijf ziet de afgelopen jaren door de krapte op de arbeidsmarkt een duidelijke trend naar meer fulltime jobs en ziet almaar minder animo om halftijds of minder aan de slag te gaan. Het percentage werknemers dat voltijds aan de slag is bij een werkgever was nooit zo hoog: 63,7 % van de werknemers met een contract van bepaalde of onbepaalde duur werkt voltijds. Bijna 78 % is minstens vier vijfde aan de slag. Dat is een stijging van zo’n 4 % in vergelijking met vijf jaar geleden.

Het aantal werknemers dat vier vijfde of minder aan de slag is, zakt al jaren aan een stuk. Vooral het aandeel werknemers dat halftijds of minder werkt, is de afgelopen vijf jaar gekelderd: van 14,1 % naar 11,4 %.

Dirk Vanderhoydonck, Director Flexsourcing Acerta, ziet nochtans dat de coronacrisis de groei naar meer voltijdse tewerkstelling wel ietwat afgeremd heeft, hij ziet een animo naar een nog hogere tewerkstelling in de relance. De coronacrisis heeft er bovendien mee voor gezorgd dat het aantal contracten met een halftijdse tewerkstelling of minder, sterk is gedaald.” Dat was immers de flexibele schil die bij een crisis eerst sneuvelt. Zodra de economie weer aantrekt, komen eerst de ‘kleine’ jobs vermoedelijk wel terug, evenals de interims. De volgende stap is dat interims langere contracten worden, waarna er weer meer rechtstreeks tussen werkgevers en werknemers contracten van onbepaalde duur worden gesloten.”

Een potentieel van bijna 300.000 voltijdse equivalenten

In de relance na corona zullen bedrijven bovendien opnieuw gaan aanwerven, maar ze zullen steeds moeilijker geschikte medewerkers vinden. Acerta adviseert nieuwe medewerkers ook intern te zoeken door medewerkers te heroriënteren en te stimuleren om meer te komen werken. Acerta berekende dat de Belgische bedrijven nog 300.000 voltijdse equivalenten kunnen creëren als ze hun werknemers die nog niet voltijds aan de slag zijn wel richting een voltijds contract sturen, of 145.000 werknemers die minder dan 80 % werkt, naar een vier vijfde contract sturen.

Dirk Vanderhoydonck ziet een opportuniteit in de deeltijdse tewerkstelling: Mensen die bijvoorbeeld halftijds aan de slag zijn, kunnen in theorie nog 50 % meer tewerkgesteld worden. Diezelfde redenering kunnen we maken voor alle andere niet-voltijdse tewerkstellingen. Als bedrijven de drempels naar een voltijdse tewerkstelling kunnen verlagen, is er nog enorm veel potentieel. Thuiswerk aanbieden/aanhouden kan bijvoorbeeld een hefboom zijn, evenals een uitgebalanceerd flexibel loonbeleid.  We pleiten ervoor om de werkgevers te stimuleren om arbeidsomstandigheden te creëren die toelaten dat mensen naar een hoger tewerkstellingspercentage gaan.”

Over de cijfers

Acerta verwerkte gegevens van een set van 330.000 werknemers bij ruim 35.000 werkgevers uit de private sector.  Seizoensarbeiders, uitzendarbeid en dienstencheques zitten niet in de analyse; flexi-jobs en tijdelijke contracten wel. De berekening van het potentieel voltijdse equivalenten is gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers van Acerta.