Lonen in telecom stagneren behalve voor IT’ers

28 oktober 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Lonen in telecom stagneren behalve voor IT’ers

Het basissalaris van Belgische werknemers actief in de Telecom & IT sector steeg dit jaar voor het derde jaar op rij minder dan het jaar ervoor. Echte IT-functies ontsnappen wel aan de trend. Organisaties gaan bovendien ook steeds meer op zoek naar alternatieve verloningsvormen.

Het basissalaris van Belgische werknemers actief in de Telecom & IT sector steeg dit jaar met gemiddeld 2,4% (inclusief index). Voor het derde jaar op rij ligt deze stijging lager dan het vorige jaar. Dit lagere stijgingspercentage verklaart zich niet alleen door de verschillen in index, maar ook door de verminderde bereidheid van organisaties om loonsverhoging toe te kennen bovenop die index. De loonstijging exclusief index bedraagt immers 0,5% terwijl deze vorig jaar nog 1,5% bedroeg (op mediaanniveau). De toegekende loonsverhoging ging vooral naar bedienden en professionals met een core IT-functie, zoals Functioneel Analist, Developer, Validation Engineer, Technical Analist en Test Engineer.

Variabel loon

Variabel loon vormt nog steeds een belangrijke component van het loonpakket in de Telecom & IT sector, maar de groei is minder sterk in vergelijking met vorig jaar. Het aantal personen dat kon genieten van een bonus, is gestegen op niveau van management en senior management. Voor bedienden en professionals bleef dit aantal ongeveer gelijk. Ook het bedrag van variabele verloning bleef op alle niveaus quasi onveranderd.

Impact van de coronacrisis

Bovenstaande cijfers houden nog geen rekening met de impact van corona, aangezien de salarisgegevens opgevraagd werden met referentiedatum 1 februari 2020.

Verschillende bronnen, waaronder ook verschillende onderzoeken van Hudson, geven aan dat de impact van de Coronacrisis eerder beperkt zal zijn binnen de Telecom & IT sector, dankzij de sterke digitaliseringsnoden in alle sectoren. Sterker nog, ze voorspellen zelfs een stijging van het aantal vacatures in de IT-sector in de komende maanden.

Vergoeding via auteursrechten

Het fiscaal gunstige karakter maakt van vergoedingen voor overdracht van auteursrechten een zeer interessant verloningselement binnen deze sector. Van het totale bedrag aan auteursrechten mogen werkgevers immers nog forfaitaire kosten aftrekken (zelfs tot 50%). Wat overblijft is bovendien nog maar belastbaar aan 15%. Aangezien softwareontwikkeling onder het toepassingsgebied van auteursrechten valt, merken we dat ongeveer 20% van de organisaties hier reeds gebruik van maken of het in de nabije toekomst wil gaan doen.

Het percentage voor die vergoedingen wordt bepaald door de organisatie en is afhankelijk van het takenpakket en de functie. Uit onze studie blijkt dat dit doorgaans 20% van het basissalaris bedraagt voor development-gerelateerde functies zoals een Analyst Developer, Functioneel Analist, Technical Analist en Technical Architect. Bij andere functies, zoals Test Engineer, Validation Engineer of Service Manager, situeert dit percentage zich eerder tussen de 5 à 10%.

Bron: Hudson, 21ste editie Salarisstudie in de Telecom- en IT-sector