Kennelijk onredelijk ontslag

5 november 2020
Tekst
Gastauteur
Kennelijk onredelijk ontslag

Kan de werkgever in een gerechtelijke procedure andere redenen inroepen dan de redenen die hij heeft vermeld in zijn antwoord op het verzoek dat hij van de werknemer heeft ontvangen?

Na de inwerkingtreding van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag heeft iedere werknemer sinds 1 april 2014 het recht om zijn werkgever te vragen naar de concrete redenen die tot zijn ontslag hebben geleid. Hij kan dit doen op een zekere geformaliseerde wijze.

Aangetekende brief

De werkgever moet er binnen twee maanden per aangetekende brief op antwoorden. Als de werknemer niet overtuigd is door de redenen die de werkgever inroept, heeft hij het recht om een gerechtelijke procedure in te stellen. Via die weg kan de werknemer de redenen aanvechten en een schadevergoeding voor een kennelijk onredelijk ontslag eisen.

De vraag die zich dan stelt, is de volgende: kan de werkgever in een gerechtelijke procedure andere redenen inroepen dan de redenen die hij eerder heeft vermeld?

In een arrest van 24 februari 2020 meent het arbeidshof van Brussel (AR 2017/AB/592, J.T.T., 2020, p. 256) dat de bewoordingen van artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 de werkgever toelaten om bij een gerechtelijke procedure aanvullende redenen in te roepen bovenop de redenen die hij eerder heeft vermeld in zijn antwoord op het verzoek tot motivering van de werknemer. Wel moet erop worden gewezen dat de werkgever in de zaak die voor het hof aanhangig werd gemaakt – volgens het arbeidshof – geen aanvullende redenen heeft ingeroepen.

Aanvullende redenen

Het is belangrijk om te benadrukken dat de werkgever het bewijs voor deze aanvullende redenen uiteraard zal moeten kunnen leveren. Aangezien het arbeidshof verwijst naar 'aanvullende' redenen, zullen deze bovendien per definitie worden toegevoegd aan de eerder ingeroepen redenen. De rechterlijke instantie waar de zaak aanhangig is gemaakt, zal naar onze mening uiteraard nagaan in hoeverre al deze redenen met elkaar in overeenstemming zijn en elkaar niet tegenspreken.

De werkgever kan in een gerechtelijke procedure aanvullende redenen inroepen boven op de redenen die hij eerder heeft vermeld in zijn antwoord op het verzoek dat hij van de werknemer heeft ontvangen.

Frédérique Gillet
Advocaat DLA Piper UK LLP