Jongere werknemers méér ziek dan voor corona

26 oktober 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
shutterstock
Jongere werknemers méér ziek dan voor corona

Jongere werknemers kenden in september dit jaar een opvallend stijging van bijna een kwart in het kortdurend ziekteverzuim (minder dan 1 maand). Het lag op 3,65%, waar het in andere leeftijdsgroepen bijna altijd onder 3% lag.

Een en ander blijkt uit de Employment Tracker, die maandelijks de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privésector in België analyseert.

Bron: SD Worx

Het is vooral de laatste vier maanden dat de kortdurende afwezigheden door ziekte op het werk bij de jongeren hoger zijn dan bij de andere leeftijdsgroepen. De voorbije twee jaar lag het kortverzuim bij jongeren in de periode juni tot september ook wel wat hoger, maar dit jaar is het verschil wel meer uitgesproken. Kim Van Houtven, senior Consultant van SD Worx, verduidelijkt dat fluctuaties doorheen het jaar normaal zijn, met een piek rond oktober en februari. “We verwachten dat de cijfers deze maand verder zullen stijgen. Bij de bedienden evolueert het kortverzuim vooral bij de jongeren negatief. Vanaf 35 jaar zien we net een omgekeerde evolutie voor bedienden, met minder kortverzuim. Bij arbeiders zien we die negatieve evolutie bij alle leeftijden, maar vooral bij werknemers tot 25 en 30 jaar. In deze jongere leeftijdsgroep zitten er ook jongeren die niet verder studeren en in fysiek zware jobs aan de slag gaan, of in jobs met onregelmatige uren.”

Veel grondafhandelaars op luchthavens

Kim Van Houtven ziet vooral bij arbeiders een serieuze stijging voor deze maand, van 2,94% naar 4,18%. De afwezigheden door ziekte in deze fysiek zware beroepen (4,18%) zijn bijna dubbel zo hoog in vergelijking met de bedienden (2,26%), maar in de leeftijdscategorie -25 jaar is de stijging telkens meest uitgesproken. De sectoren waar de cijfers het hoogst zijn bijvoorbeeld de grondafhandeling luchthavens, de betonindustrie en bruggen en wegenaanleg, de poets of dienstenchequebedrijven, transportsector, productie van etenswaren. Ook de opvoedings- en huisvestingdiensten die in een 24/24 7 op 7 ploegensysteem werken.

Kortverzuim stijgt gemiddeld met een kwart

Gemiddeld genomen (over alle leeftijden heen) bedraagt het kortverzuim in september van dit jaar 2,82%, een stijging met ongeveer een kwart (27%) aangezien het in juli en augustus nog 2,21% bedroeg. Hiermee zitten we weer op vergelijkbare niveaus als voor corona.

Het middellang verzuim (tussen 30 dagen en 1 jaar) daalt deze maand voor het eerst terug naar 2,76%. In vergelijking met pre-conona (2019) is het middellang verzuim wel 11,3% hoger dan in september 2019. In totaal zijn er in september 5,58% of 5,58 dagen per 100 verloren gegaan door kortdurende en middellange ziekte. Bij de jongeren min 25 jaar komt dit in totaal op 5,65 dagen per 100 (3,65% + 2,00% middellang); bij de actieve zestigplussers komt dit in totaal op 6,14 dagen per 100 te presteren dagen (nl. 2,28% kortdurend en 3,86% middellang ziekte).

Sinds maart 2021 zitten we qua kort ziekteverzuim weer op niveau van voor corona (2019), al fluctueert het natuurlijk met de seizoenen (in de zomer lager mede door vakantie, in winter terug hoger). In de eerste maanden van het jaar (januari, februari) lag het kortdurend verzuim (< 30 dagen) in 2021 nog lager dan voor-corona.