Hoe maak je van telewerken een werkbare en productieve blijver?

2 november 2020
Tekst
Partner Content
Hoe maak je van telewerken een werkbare en productieve blijver?

Telewerken was vóór de coronacrisis al gangbaar in verschillende Vlaamse ondernemingen en organisaties. Volgens de Werkbaarheidsmeting 2019 (SERV) werkte toen één op de vijf werknemers één of meerdere dagen thuis. Sinds de coronacrisis is telewerken voor veel bedrijven en organisaties dé oplossing om werknemers veilig aan de slag te houden. Ook meer werknemers kunnen telewerken dan eerst gedacht.

Telewerken heeft tal van voordelen voor de organisatie, de medewerkers en de maatschappij, niet alleen op medisch vlak tijdens een gezondheidscrisis. Een goede implementatie van telewerk kan leiden tot positieve uitkomsten zoals betere prestaties en meer flexibiliteit voor de werknemer om werk en privé beter op elkaar te kunnen afstemmen. Maar onderzoek wees ook uit dat de loutere invoering van telewerk niet garant staat voor positieve effecten. Een goede invulling en inbedding van telewerk cruciaal is voor het welslagen ervan.

Maar, veel ondernemers en werknemers hebben nog vragen en kampen met moeilijkheden. Hoe pakken ze telewerken best aan? Zijn er afspraken op papier nodig? Kan je te veel telewerken? Hoe hou je het eerlijk tegenover werknemers die niet kunnen thuiswerken?

We willen een antwoord bieden op deze vragen en ervoor zorgen dat telewerken ook in de toekomst dé manier van werken blijft.

Ruben de Gauw over de voordelen van telewerken.

Telewerkbeleid opzetten met de werkbaarheidscheque

Bedrijven en organisaties staan hierbij niet alleen. Als organisatie kan je sinds mei een werkbaarheidscheque aanvragen. Hiermee kan je beroep doen op ondersteuning bij de uitwerking of bijsturing van het telewerkbeleid.

De werkbaarheidscheque is een tegemoetkoming van maximum 10.000 euro die je kunt aanvragen als je te weten wil komen waar je als organisatie staat op vlak van werkbaar werk. Je voert een scan uit waarmee je de graad van werkbaarheid in je organisatie in kaart brengt. Je kunt dat zelf doen of je laten begeleiden door een expert. Na de scan kun je een actieplan opstellen.

Als gevolg van COVID-19 is het toepassingsgebied van de werkbaarheidscheques verruimd. Je kunt de cheque nu ook inzetten voor het uitwerken van een telewerkbeleid. Mogelijke acties zijn het aanpassen van werkposten of van de arbeidsorganisatie, competentieversterking om die aanpassingen te kunnen uitvoeren, aanpakken van de gevolgen op het psychisch welzijn van medewerkers en werkgevers. Meer info op vlaanderen.be/werkbaarheidscheques

Hoeveel dagen telewerken? Hoe leiding geven vanop afstand? …

Dat zijn enkele van de vragen over telewerk waar bedrijven en organisaties mee worstelen. Om bedrijven wegwijs te maken in de vele informatie over telewerk ontwikkelden we samen met de SERV de website www.werkbaarwerk.be/telewerken.

Op deze website reiken we hen do’s en don’ts van telewerk aan die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek.

Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat een beperkt aantal dagen telewerken de meeste voordelen biedt, zowel voor de telewerker als voor het bedrijf/de organisatie. Eens je meer dan twee dagen per week aan thuiswerken doet, kunnen de nadelen beginnen doorwegen. De sociale afstand met de collega’s en de werkstress kunnen toenemen en de werk-privébalans kan onder druk komen. Het ideale aantal telewerkdagen hangt samen met de organisatiecultuur en de aard van het werk. Telewerken is ook niet voor alle functies mogelijk. In dat geval is het belangrijk om aandacht te geven aan autonomie of andere maatregelen om de werk-privébalans te bevorderen. Mogelijkheden zijn: soepeler omspringen met glij- en stamtijden, tijdregistratie loslaten en taakafspraken overlaten aan het team. Zo ontstaat er een gevoel van gelijkheid voor alle werknemers. Naast de functies die telewerken niet toelaten, zijn er ook medewerkers die niet kunnen telewerken omdat ze geen goede thuiswerkplek hebben. Een satellietkantoor of coworking space kan dan een uitkomst bieden.

Alle informatie op één plaats gebundeld: www.werkbaarwerk.be/telewerken