Het team van ... Thomas De Meyer, directeur human resources Europabank

1 oktober 2020
Tekst
Patrick Verhoest
Het team van ... Thomas De Meyer, directeur human resources Europabank

Hoe ziet jullie hr-team eruit?
Ons team ondersteunt 350 collega’s die evenredig tewerkgesteld zijn op de hoofdzetel en in de 47 landelijke kantoren. Mijn hr-ploeg werkt vanuit de hoofdzetel in Gent en bestaat uit zes medewerkers. Daarvan zijn er drie volledig allround. Zij ontfermen zich elke dag over alle mogelijke hr-aangelegenheden. Daarnaast huisvest mijn team nog een sociaal-juridische experte en een opleidingsverantwoordelijke. Het team is de voorbije jaren mee geëvolueerd met de sterke groei van de bank. Zo beschikken wij vandaag over een combinatie van allrounders en experten, die elk op hun domein onze collega’s zo goed mogelijk trachten te ondersteunen.

Wat maakt het team speciaal?
Ik denk dat ons team een perfecte mix is van ervaring, dynamisme en positivisme. Het valt me op dat we zelfs in deze onzekere tijden van het coronavirus dagelijks onze portie plezier hebben. Als lachende medewerkers productiever zijn, dan is mijn team daar alleszins een mooi voorbeeld van. Deze aangename sfeer willen we uitstralen naar andere afdelingen en naar de kantoren. We willen ambassadeurs zijn voor de bank, maar ook voor de manier waarop wij wensen dat collega’s met elkaar omgaan. We staan voor eerlijkheid, respect, humor en een rechttoe-rechtaanaanpak. We zijn er voor elkaar en steunen elkaar door dik en dun. Samen vertegenwoordigen we meer dan 115 jaar Europabank-ervaring. We kunnen de collega’s en elkaar heel wat bijbrengen.

Hoe wordt het hr-team gezien vanuit de andere afdelingen?
Ik hoop dat we meer en meer gezien worden als een hr-afdeling die op elk moment tracht klaar te staan voor de collega’s en voor elk probleem een oplossing zoekt. Vroeger merkte ik dat medewerkers vragen wel eens niet durfden te stellen. Vandaag hebben we de drempel naar onze afdeling opmerkelijk verlaagd. Daar krijgen we positieve feedback op. Ik zie een evolutie van een ondersteunende naar een meedenkende en vaak trekkende afdeling in diverse trajecten en projecten. Ze vragen ons advies en het is heel leuk om zien dat ze snel tot resultaat komen. We proberen ook meer onze stempel te drukken op het globale beleid van de bank. Door op diverse domeinen successen te boeken, worden we ook in het kader van toekomstige uitdagingen en projecten steeds actiever betrokken.

Hoe ziet de toekomst eruit voor hr in deze omgeving?
We werken in een sector in volle transformatie. Het is moeilijk te zeggen hoe een bank er binnen tien jaar zal uitzien. In het kader van de vele veranderingen moeten ook ons hr-beleid en de manier waarop we met medewerkers omgaan mee evolueren. Werknemers willen een uitdagende job met veel verantwoordelijkheid. Ze nemen graag zelf hun ontwikkeling in handen en wij zetten daarop in. Door de automatisering en de digitalisering zullen heel wat functies er de volgende jaren anders uitzien. Het is onze taak om onze collega’s en hun leidinggevenden in deze evolutie zoveel mogelijk te ondersteunen en te begeleiden, zodat we met z’n allen gewapend zijn voor de toekomst. Daarnaast moeten we als nichebank ervoor zorgen dat we in het kader van de successieplanning de juiste medewerkers op de juiste plaats krijgen en behouden. We willen de dialoog blijven aangaan met onze medewerkers. Ik houd enorm van het kwalitatieve face-to-facegesprek over hoe iemand zich voelt, welke ambities iemand heeft en wat we voor hem of haar kunnen betekenen in plaats van vooral te evalueren op het aantal dossiers dat iemand verwerkt of het aantal producten dat hij of zij verkoopt. Het kwantitatieve mag niet primeren op het kwalitatieve.