Het loonpakket is belangrijk, ontwikkeling veel minder

21 januari 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Het loonpakket is belangrijk, ontwikkeling veel minder

Wat verwachten Belgische loontrekkenden van hun werkgever? Zowat hetzelfde als in onze buurlanden. Overal staat het loonpakket op 1. Aspecten als ontwikkeling en bedrijfscultuur staan veel lager op de lijst met hun prioriteiten.

SD Worx bevroeg vijf Europese landen (België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Eén op de vijf Belgische werknemers (21,3%) noemt het loon de eerste prioriteit. Daarmee volgt België het Europese voorbeeld. Jobinhoud (19,6%), werkzekerheid (16,3%) en erkenning van het werk (12,9%) volgen. Opvallend is dat België de bereikbaarheid van de job op de zesde plaats zet. In onze buurlanden komt dit criterium gemiddeld op de negende plaats.

Belgische volgorde van prioriteiten

Binnen de context van hun job hebben Belgen dezelfde prioriteiten als onze buren in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland, waar het salarispakket op de eerste plaats staat. Franse werknemers zetten hun salarispakket pas op de vierde plaats. Zij hechten meer belang aan erkenning (1), werkomstandigheden (2) en jobinhoud (3).

Ontwikkeling pas op de 10de plaats

Ontwikkeling binnen hun job plaatsen Europese werknemers slechts op de 10de plaats. Ten slotte zijn er de bedrijfscultuur (11) en de visie en het beleid (12) dat het rijtje vervolledigen.

Cathy Geerts, Chief HR Officer van SD Worx, wijst erop dat een solide salarispakket ook kan betekenen dat je werknemers mogelijkheden biedt om bijvoorbeeld een deel van hun eigen salarispakket aan te vullen. Maar ook belangrijk zijn de ervaring van de medewerker: “Persoonlijk contact met medewerkers, nagaan of ze tevreden zijn met de inhoud van hun werk en hen erkenning geven wanneer ze het verdienen, zijn even belangrijke aspecten om de ervaring van de medewerkers te verbeteren.”

Onderhandelen over loon ligt veel Belgen niet

Hoewel het loonpakket vaak het belangrijkste element is voor de meeste werknemers, blijft het een gevoelig onderwerp. Niet iedereen vindt het even gemakkelijk om dit met de werkgever te bespreken. In alle landen vinden ruim 4 op 10 werknemers dat moeilijk; alleen in Nederland vindt slechts 1 op 3 het ongemakkelijk om over het loonpakket te praten.

Een loonbeleid

Om dat gesprek te faciliteren, is een duidelijk omschreven loonbeleid essentieel, zo bedenkt David Schoonens van SD Worx: “Zo’n loonbeleid vertrekt steeds vanuit de missie/visie statement van elk bedrijf: waar ligt hun bestaansreden en waar willen ze naartoe? Een beloningsbeleid, dat eerlijk en billijk is, zowel intern, ten opzichte van collega's als extern, met betrekking tot vergelijkbare profielen, verschuift automatisch de aandacht van medewerkers naar de bijdrage die zij leveren aan de organisatie en hun verdere ontwikkeling binnen het bedrijf. Een voorwaarde daarbij is een volledig overzicht van iemands voordelen én de evolutie hierin, met een duidelijk onderscheid tussen financiële én non-financiële voordelen.” Dankzij da overzicht zal het makkelijker komen tot gesprekken over compensatie. “Op deze manier kunnen lastige situaties rond ‘verloning’ gemakkelijk worden vermeden en zal dit de efficiëntie van het bedrijf ten goede komen.”