Grotere kmo’s willen weer aanwerven

5 januari 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Grotere kmo’s willen weer aanwerven

In het eerste kwartaal van 2021 wil een kwart van de Belgische kmo’s opnieuw aanwerven. Dat geldt vooral voor de grotere kmo’s en zeker in ‘industrie en bouw’ en in niet-essentiële sectoren. We zitten wel nog niet op het niveau van voor de crisis, toen één op drie kmo’s aanwervingsplannen had. Anderzijds verwacht een op zes kmo’s ontslagen; dit blijft het dubbele van voor de crisis. Slechts een op de drie daarvan plant ontslagen werknemers te vervangen.

Een en ander blijkt uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête in opdracht van hr-dienstenverlener SD Worx bij 731 kmo’s.

Ook meer aanwervingen in niet-essentiële sectoren

Er zijn overigens wel significante verschillen tussen grote en kleine kmo’s. Bij de grootste kmo’s (tussen 100-250 werknemers) wil acht op tien kmo’s aanwerven, terwijl dit maar het geval is bij 16,6% bij de kleinste kmo’s (minder dan 5 werknemers). Vanaf 20 werknemers stelt een op twee kmo’s aanwervingsplannen te hebben in het eerste kwartaal.

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx, ziet een gevoelige stijging in de aanwervingsplannen bij kmo’s in niet-essentiële sectoren (van 18,8% in september naar 27,1%) waarmee ze nu op het niveau van de essentiële sectoren komen.

De sector ‘industrie en bouw’ vertoont de grootste sprong voorwaarts: van 24,2% naar 32,6% waarmee deze sector de dienstensectoren (zowel profit als non-profit) voorbij steekt (van 22,7% naar 26,0%). “We evolueren meer richting uitbreidingen, maar zitten nog niet op het niveau van voor de crisis. Hoe groter de kmo, hoe groter het optimisme over het werkvolume in 2021 en hoe groter de aanwervingsplannen. In de sector ‘industrie en bouw’ verwacht een groter aandeel kmo’s echter een afname van het werk.”

Ontslagintenties  

De ontslagintentie blijft dubbel zo hoog als voor de crisis. Er zijn geen grote verschillen volgens provincie, gewest en grootte van de kmo. Een op drie kmo’s (30,1%) van de kmo’s met ontslagplannen, zijn van plan om dit personeelslid ook te vervangen. Dit ligt significant hoger dan in september (17,6%), maar nog steeds significant lager t.o.v. maart (53,6%).