Beroepsorganisatie CIPD pleit voor hervorming loonmechanismen

8 januari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Beroepsorganisatie CIPD pleit voor hervorming loonmechanismen

Het mediaan loon van ceo's in de honderd grootste Britse beursgenoteerde bedrijven (FTSE 100) ligt honderd keer hoger dan het gemiddelde loon voor voltijds werk. Op maandag 6 januari had de gemiddelde ceo al verdiend wat de gemiddelde werknemer verdient op een heel jaar.

Het Britse Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) betwijfelt of dat fair is en goed voor de economie. In een stevige bijdrage op de eigen site argumenteert deze beroepsorganisatie met wereldwijd 150.000 leden waarom men zich daarover moet bezinnen.

De kwestie zal extra aandacht krijgen want vanaf dit jaar moeten Britse beursgenoteerde bedrijven rapporteren over loonratio's. Bedrijven moeten niet enkel cijfers publiceren, maar ook uitleg verschaffen. Het CIPD vindt dat dit best ernstig gebeurt door voldoende uitleg te geven bij:

  • het tewerkstellingsmodel en de relatie met de bredere strategie;
  • de omvang van de ratio's en waarom ze zijn wat ze zijn;
  • welke acties werden genomen rond verloning, meer bepaald rond de laagste lonen;
  • de manier waarop alle betrokkenen, ook werknemers, participeren aan dit proces.

Drie vragen voor het remuneratiecomité, voor investeerders en voor hr

  1. Zijn de verloningsplannen van het remuneratiecomité (RemCo) goed afgestemd op de doelstellingen van de organisatie?
  2. Doet het RemCo voldoende om toe te zien op verloning van onder tot boven de loonschalen? Volgens de Britse Corporate Governance Code is het wel degelijk de taak van het RemCo om ook rekening te houden met langetermijndoelen en waarden. Daarbij wordt ook de vraag gesteld of het RemCo voldoende een beroep doet op hr.
  3. Zijn ceo's werkelijk zo cruciaal voor het succes van de organisatie?

Wat veranderen?

Uiteindelijk wil de CIPD meer appreciatie voor het belang van mensen en hun bijdrage. Ze wil ook meer inzicht in de kwestie, zodat bedrijven en investeerders beter begrijpen hoe ze beter in mensen kunnen investeren. Dat moet zijn weerslag vinden in de manier waarop organisaties geleid worden.

Eisenpakket CIPD

  1. Meer transparante rapportering over verloning en prestatiegerelateerde verloning, zeker die van sleutelfiguren en die van de top 1 procent.
  2. Eenvoudiger verloningspakketten voor ceo's, met meer nadruk op niet-financiële maatstaven en incentives die alle betrokkenen van bedrijven ten goede komen.
  3. Bedrijven aanmoedigen om raden van bestuur te hervormen en om RemCo's te vervangen door People and Culture Committees. Die laatste zouden veel breder opgevat zijn en veel meer bezig zijn met verloning die bij iedereen gedrag aanmoedigt dat goed is voor individuen, bedrijven en de maatschappij waarin ze actief zijn. Bovendien moeten ze passen in een bedrijfscultuur.