Goede collega’s bepalen sterk het werkplezier

8 juli 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Goede collega’s bepalen sterk het werkplezier

Met een gemiddelde score van 7,5 op 10 zijn werknemers in het algemeen gelukkig met hun collega’s. Gelukkig maar, want die goede relatie bepaalt sterk het werkplezier. En die collega’s mogen zelfs vrienden worden.

Een en ander blijkt uit onderzoek in opdracht van Tempo-Team. Wat bepaalt de kwaliteit van de relatie met collega’s? De top-3 van de meest genoemde elementen is:

  • onderlinge solidariteit: 66%;
  • open communicatie: 62%;
  • humor: 53%.

Vrouwen hechten opvallend meer belang aan communicatie en grapjes in vergelijking met mannen (resp. 71% vs. 63% en 65% en 58%). Die laatsten vinden complementair zijn met hun collega’s op vlak van kennis en vaardigheden vaker belangrijk (39% vs. 31%).

Band naast het werk

Acht op de tien werknemers hechten veel belang aan een vriendschappelijk en persoonlijk contact met hun collega’s. Ze tonen interesse in het leven van hun collega’s door bijvoorbeeld geregeld te polsen hoe het men hen gaat of hoe het weekend was.

Zes op de tien lunchen regelmatig met elkaar om gezellig bij te babbelen. Populaire gespreksonderwerpen zijn het werk (84%), de vakantie (78%), de actualiteit (71%) en elkaars privéleven (60%).

57% van de bevraagde werknemers zegt dat collega’s een echte steun en toeverlaat zijn en hen wel eens persoonlijke dingen toevertrouwen. 42% hield er zelfs al een bevriende collega - ook wel “frolleague” genoemd - aan over.

Die vriendschappen stoppen trouwens niet aan het einde van de werkdag. Een op de drie gaat weleens met een collega op stap na het werk (restaurant, bar, film), een op de vijf nodigt soms iemand van het werk thuis uit en 5% sport met een collega of ging al eens samen op vakantie.

Collega’s die ook vrienden zijn

Bij wie zijn collega’s tot zijn vrienden kan rekenen, scoort het werkplezier met 6,9/10 beduidend hoger dan de werknemers die dat niet doen (6/10). Bovendien investeert iemand die met plezier aan de slag gaat, meer in zijn/haar relatie met collega’s.

Ook zo goed als alle werkgevers vinden een goede verstandhouding tussen collega’s belangrijk. Acht op de tien zetten hier daarom actief op in. Bijvoorbeeld door hun medewerkers aan te moedigen om transparant met elkaar te communiceren (40%) , bij te springen op drukke momenten (32%) of door geregeld teambuildingactiviteiten te organiseren (26%).

Waar vrienden zijn, zijn ook vijanden

Naast hechte vriendschappen zijn er ook spanningen tussen collega’s. Zo zegt ruim de helft dat collega’s wel eens roddelden over of hem/haar; een kwart werd al slachtoffer van pesterijen. Een op de vijf voelde zich al eens uitgesloten door andere teamleden en evenveel zegt dat hij of zij vijanden heeft op het werk.

Daardoor ervaren werknemers meer stress (44%), voelen ze zich minder goed op het werk (32%) en zijn ze vaker afwezig (29%). Twee werknemers op de drie geven aan dat ze bij ongepast gedrag van collega’s wel terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon.

Collega’s maken of kraken dus het werkplezier, concludeert Marina Willecomme, hr-director bij Tempo-Team. Zij vraagt aandacht voor de groepsdynamiek na de hoofdzakelijk blijde terugkeer na de coronacrisis: “In veel bedrijven zijn nog steeds werknemers tijdelijk werkloos of wordt nog altijd, en misschien wel voorgoed, meer thuisgewerkt dan voor de coronacrisis. Dat betekent dat werknemers ook onder die nieuwe omstandigheden voldoende gestimuleerd moeten worden om de collegialiteit vanop het bedrijf aan de dag te leggen en in contact te blijven met elkaar.”