Generaties Y en Z willen méér dan werk

21 september 2021
Tekst
Jan Beyne
Beeld
Jan Beyne
Generaties Y en Z willen méér dan werk

‘Far and away the best prize that life offers is the chance to work hard at work worth doing.’ Of Teddy Roosevelt in een glazen bol kon kijken valt nog te betwisten. Maar dat zijn woorden vandaag meer dan ooit weerklank vinden, is wel zeker. Want generaties Y en Z zijn meer dan ooit op zoek naar purpose.

In 2021 bestaat de wereldwijde beroepsbevolking voor 35% uit millennials (generatie Y) - millennials zijn een demografische generatie, volgend op de generatie X; door onderzoekers en in de media worden de geboortejaren van deze generatie gesitueerd tussen de vroege jaren 80 en de late jaren 90 - en voor 24% uit Gen-Z’ers - deze generatie Z is een demografische generatie, volgend op de millennials; het begin wordt aan het einde van de jaren 90 gesitueerd en het einde ligt rond 2010.

Welke verschuivingen zal dit met zich meebrengen? Zullen millennials en Gen Z’ers een ander gedrag vertonen dan voorgaande generaties ten opzichte van werk? Zijn deze jonge consumenten van morgen meer bewuste consumenten? Zal er meer aandacht zijn voor duurzaamheid? En is ‘generatiedenken’ al dan niet zinvol?

Jong talent brengt de nieuwste kennis, vaardigheden en inzichten mee naar organisaties. Ze zitten boordevol goesting om bij te leren en te groeien. En een knap loonpakket alleen spreekt niet aan. Want millennials, generatie Z en binnenkort ook generatie alfa, verwachten méér van hun werkgever. Veel meer...

Wat zegt de wetenschap?

In een grootschalig onderzoek van Deloitte in 2019 bij 13.416 millennials uit 42 landen en 3.009 Gen-Z’ers uit 10 landen, gaf driekwart van de respondenten aan dat ze de sociale en ecologische prestaties van een bedrijf overwegen bij de beslissing waar ze gaan werken. Andersom, zullen ze vaak snel opstappen als ze het oneens zijn met de praktijken, waarden of politieke voorkeur van een werkgever. Zowel millennials als Gen-Z'ers zijn op zoek naar purpose of zingeving in hun job. 2/3 zei zelfs dat ze een job niet zouden aanvaarden zonder een sterk duurzaamheidsprogramma van het bedrijf.

Er bestaan evenwel onderzoeken (bijvoorbeeld het Randstad Employer Brand Research 2021) die aangeven dat loon en andere arbeidsvoorwaarden nog steeds belangrijker zijn dan de inspanningen omtrent duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De vraag die we ons hierbij stellen: in hoeverre kunnen we duurzaamheid, zingeving, loon, werksfeer, werkzekerheid enzovoort nog als aparte drivers bekijken? Of ook: hoe kunnen we deze criteria op een meer geïntegreerde manier gaan onderzoeken?

Eén ding is klaar en duidelijk: organisaties hebben begrepen dat je talenten niet meer kan overtuigen met inhoudsloze branding, maar met een authentiek merkverhaal, waarbij verscheidene drivers belangrijk zijn, loon én duurzaamheid én werksfeer én...

Wat zijn we hier nu mee in de praktijk binnen organisaties?

Bedrijven spelen meer en meer in op het zogenoemde ‘generatiedenken’ en stemmen hun producten beter af op de sociaal, inclusieve, milieubewuste en gezondheidsbewuste demografische markt. En hoewel we deze generaties niet over dezelfde kam kunnen scheren, is het zinvol voor organisaties om jonge talenten aan te spreken, al dan niet vanuit het stereotype generatiedenken. Organisaties die met de jongere generaties in dialoog durven gaan in functie van betekenisvol werk (purpose) leren er namelijk zelf veel uit.

Drijven de jongere generaties dan maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Zeker. Net zoals de overheid die nieuwe wetgevingen ontwikkelt. En net zoals de medewerkers, die meer en meer belang hechten aan de maatschappelijke relevantie van hun organisatie. Elke organisatie zal voor zichzelf een businesscase omtrent duurzaam ondernemen moeten opmaken en eigen accenten moeten leggen. Het is evident dat factoren zoals anticipatie op wetgeving, kostenbesparingen, risicobeheersing en reputatiemanagement belangrijk zijn. Maar organisaties moeten ook verder durven kijken richting gedeelde waardecreatie, in lijn met de visies en waarden van generaties Y, Z en alfa.

Wat dan met generatie alfa?

Voor de generatie alfa moeten we zeer voorzichtig blijven in het trekken van conclusies, gezien hun zeer jonge leeftijd. Deze generatie is/wordt geboren tussen 2010 en 2025 en staan momenteel nog letterlijk in hun kinderschoenen. Maar ze zijn ook de werknemers én consumenten van morgen.

Het staat vast dat deze generatie wordt opgevoed door de purpose driven millennials. Daarnaast groeien ze op met een fenomeen als klimaatactivisme, dat werd aangedreven door Gen-Z. Dit ‘activisme’ kan transformatief van aard worden wanneer de alfa’s, met de geërfde waardegedrevenheid van hun ouders, mee ten strijde trekken aan de zijde van de Gen-Z’ers. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

Meer lezen?

Deze tekst is gebaseerd op delen uit het boek ‘De weg naar duurzaam ondernemen’ van Jan Beyne en Sara Vermeulen (Pelckmans, 2021)

Meer over The Deloitte Global Millennial Survey 2019 Societal discord and technological transformation create a ‘generation disrupted’

Meer over Randstad employer brand research 2021