Freya Van Grinderbeek: Kellogg’s versterkt inclusiebeleid met extra steun rond zwangerschap en vruchtbaarheid

26 september 2022
Tekst
Thomas Laureys
Beeld
Freya Van Grinderbeek (foto Kellogg)

Kellogg’s Benelux voert nieuwe voorzieningen in voor werknemers die te maken krijgen met zwangerschapsverlies en vruchtbaarheidsbehandelingen. Daarmee bouwt het verder aan zijn Equity, Diversity & Inclusion-strategie.

“De nieuwe maatregelen voorzien in extra verlof voor alle werknemers bij zwangerschapsverlies, zwangerschapsafbreking of vruchtbaarheidsbehandeling. Inclusief 100% doorbetaling van het loon”, zegt Freya Van Grinderbeek, HR Business partner bij Kellogg’s Benelux.

Zowel de werknemers als hun partners die te maken krijgen met een verlies, een beëindiging van de zwangerschap of een doodgeboorte, hebben recht op 2 weken verlof. “Het bedrijf betaalt het loon dan volledig door, zonder beperking door anciënniteit, maar met uitzondering van betaald verlof”, aldus Van Grinderbeek. Daarbij speelt de duur van de zwangerschap geen rol.

‘Werknemers die betrokken zijn bij een vorm van vruchtbaarheidsbehandelingen kunnen maximaal 15 dagen per periode van 12 maanden verlof opnemen’, vult Van Grinderbeek aan. Ook dan wordt het loon 100% doorbetaald. ‘Dit verlof zal eveneens beschikbaar zijn voor de partners van degenen die een behandeling ondergaan’.

Verder dan de wetgeving

Omdat dit gevoelige onderwerpen zijn, zullen de managers van het bedrijf worden opgeleid om hier mee om te gaan. “Het gaat om onderwerpen die vaak nog taboe zijn. We willen die makkelijker bespreekbaar maken”, stelt Van Grinderbeek. Werknemers hoeven in deze situaties geen medische attesten aan te bieden. “We zetten liever in op eerlijke communicatie.”

“We gaan hier verder dan de bestaande wetgeving. Bij zwangerschapsverlies zijn er wettelijk bijvoorbeeld minimumtermijnen voorzien. Op vlak van IVF is er nog geen specifieke regelgeving.” Het bedrijf zette daarom zelf een uitgebreid systeem rond ouderschap op, met de focus op complexe persoonlijke situaties. “We bouwen aan een cultuur waarbij werknemers volledig zichzelf kunnen zijn. Een goede balans tussen werk en privé staat daarbij centraal”, besluit Van Grinderbeek