Files blijven ook begin september gevoelig korter

14 september 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Files blijven ook begin september gevoelig korter

Tijdens de eerste week van september lag de filezwaarte 53% lager. Er was nochtans iets meer vrachtverkeer (2,6%), dus het is niet zo dat alle economisch verkeer nog plat ligt zoals in pakweg april. Het niveau van het autoverkeer lag 8,5% lager dan vorig jaar. Het ziet er naar uit dat we talrijk blijven telewerken.

Tijdens de semi-lockdownperiode in het voorjaar van 2020 was er een historische terugval van het verkeer en de files, maar ook de tweede virusgolf in de zomer leidt sinds augustus tot een lager niveau van autoverkeer en filezwaarte dan in dezelfde periode in 2019. Tijdens de eerste week van september (week 36) lag de filezwaarte bijvoorbeeld 53% lager, zo registreerde het Vlaams Verkeerscentrum. Terwijl er iets meer vrachtverkeer was (2,6%), lag het niveau van het autoverkeer 8,5% lager dan vorig jaar.

Historisch terugval verkeer tijdens eerste virusgolf

Tijdens de eerste virusgolf was de impact op het verkeer het grootst. Het gebruik van de snelwegen op werkdagen in de maand april, uitgedrukt door de indicator ‘verkeersprestatie’ (het aantal kilometer afgelegd door alle voertuigen), is toen spectaculair gedaald met maar liefst 66% bij het autoverkeer en 25% bij het vrachtverkeer.

Ook de filecijfers kenden een historische terugval. De totale filezwaarte op het Vlaamse snelwegennet lag zelfs 93% lager dan gebruikelijk.

In de regio’s Brussel en Gent waren de structurele files volledig verdwenen.

In Antwerpen lag de filezwaarte op werkdagen 90% lager. De files die er in die regio nog stonden, waren te wijten aan grenscontroles, hinder door werken voor de Oosterweelverbinding en verkeersongevallen.

Opnieuw meer verkeersdrukte bij start zomer

Vanaf mei 2020 werden de maatregelen tegen corona gefaseerd versoepeld of afgebouwd. Dat leidde tot een gestage terugkeer van het verkeer en de drukte op de snelwegen. Medio juli was het vrachtverkeer op werkdagen opnieuw aangegroeid tot zelfs een licht hoger niveau (+5%) in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Het autoverkeer lag nog 4% onder het gebruikelijke niveau.

De toename van het verkeer werkte ook opnieuw files in de hand. Aan het begin van de zomervakantie lag de filezwaarte in Vlaanderen nog 24% lager dan gebruikelijk. Het is een jaarlijks fenomeen dat tijdens de vakantiemaanden juli en augustus de verkeersdrukte en de structurele files afnemen. De files in die maanden zijn doorgaans het gevolg van hinder door wegwerkzaamheden en incidenten op de weg. Opmerkelijk: medio juli lag de filezwaarte op de Vlaamse snelwegen ruim boven het niveau van 2019 (+55%).

Nieuwe dalende trend tijdens tweede virusgolf

Na de tweede helft van juli stak een tweede corona-golf de kop op, wat zich vertaalde in dalende verkeerscijfers bij het autoverkeer op de Vlaamse snelwegen. Dat lag in de maand augustus 12,4% lager dan in de augustus 2019. De filezwaarte lag in diezelfde maand 54% lager dan in augustus 2019. De trend zette zich door in de eerste week van september: 53% minder filedruk en 8,5% minder autoverkeer. Het niveau van het vrachtverkeer lag begin september 2,6% hoger dan vorig jaar.

Bron: verkeerscentrum.be