Faire verloning? Hr heeft een zwaar vertekend beeld

14 januari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Faire verloning? Hr heeft een zwaar vertekend beeld

Uit Brits onderzoek blijkt dat hr en leidinggevenden een te rooskleurig beeld hebben van de eerlijkheid van het verloningssysteem. Driekwart van de hr-respondenten meent dat hun systeem fair is, maar slechts een op de drie werknemers bevestigt dat beeld.

The Reward Management survey suggereert dat hr een oogje in het zeil moet houden op de manier waarop lijnmanagers processen, resultaten en verloning bespreken. Het gevaar loert dat leidinggevenden enerzijds en werknemers anderzijds een uiteenlopende perceptie hebben op verloning.

Volgens het rapport meent 75% van de hr-respondenten dat iedereen (of minstens een meerderheid) van de mensen in hun organisatie een faire verloning krijgt. Helaas is slechts 33% van alle werknemers (34% van de permanenten) het daarmee eens.

Hr-respondenten hebben een nog afwijkender beeld van het loon van hun ceo: 86% vindt het fair, maar slechts 20% van de hele populatie vindt dat hun ceo 'ongeveer correct' wordt verloond.

Loon en de lijn

Dezelfde blindheid heerst over de rol van lijnmanagers. De helft van de hr-respondenten denkt dat lijnmanagers volledig of redelijk betrokken zijn bij de verloning van hun medewerkers, maar ruim 60 procent van de werknemers zegt dat hun manager nooit enige toelichting gaf bij hun verloning.

Van zij die toch uitleg kregen van hun lijnmanager, zegt 60 procent dat hun baas dat slecht tot zeer slecht gecommuniceerd had. Bij de werknemers van wie de lijnmanager een rol speelt in hun verloning, schat slechts 38 procent in dat hun baas dat goed deed.

Zes op de tien hr-respondenten claimen dat hun organisatie praat over faire lonen en de processen er achter, maar slechts 30 procent heeft een duidelijke definitie van wat 'fair' inhoudt. Tien procent van de medewerkers zegt ‘altijd’ of ‘dikwijls' te spreken over wat fair is.

Weinig werkgevers bevragen hun medewerkers over het proces om loon te bepalen (23%) en over het resultaat daarvan (25%). Net 38% moedigt lijnmanagers aan om het gesprek daarover aan te gaan.

Oplossing: help de lijn beter te communiceren

Eén ding lijkt zeker: de lijnmanagers hebben over het algemeen meer steun nodig bij dit alles. Help hen beter te communiceren over loon. Slechts de helft van de werkgevers communiceert over basale zaken als

  • waarom krijgt iemand meer loon;
  • hoe zit de verloningsstructuur in elkaar;
  • wat moeten mensen doen om voor een verhoging in aanmerking te komen.

Bron: CIPD