Facilitatie in de praktijk, David Ducheyne aan het woord

19 februari 2020
Tekst
Gastauteur
Facilitatie in de praktijk, David Ducheyne aan het woord

Er was geen enkele consensus in het team. Het leek alsof ze de weken en maanden ervoor niet met elkaar hadden gesproken en dat het strategische document, de strategische objectieven en de roadmap door anderen waren opgesteld. In elk geval, ze deden elk hun ding, zoals ze het begrepen hadden. Of zoals ze het wilden begrijpen. Dat had verregaande gevolgen voor het bedrijf. Want iedereen van het team sprak met een andere tong. Elke leidinggevende gaf zijn team andere inspiratie, instructies, … Het gevolg? Verwarring. Net als bij de toren van Babel, bouwde de organisatie aan een strategie maar de spraakverwarring was groot. Teams werkten elkaar tegen. De mensen zagen ook geen management team, maar een groep van mensen die geen overeenstemming hadden. Dat was niet hun intentie, het was gewoon zo.

Door facilitatie kan je mensen helpen het anders te doen. Facilitatie versterkt de samenwerking en leidt tot resultaat.

En hoe doe je dat dan?

Je begint met het bepalen van de juiste vraag. Welke vraag moet het team beantwoorden om verder te geraken? En dan komt het scenario. Door een groep te begeleiden door een reeks van stappen help je hen stap voor stap verder. Die stappen kunnen verschillende resultaten genereren: analyse van het gevoel, vaststelling van het probleem, bouwen van een consensus, genereren van een actieplan, … maar evengoed om het bouwen van vertrouwen, diepere interactie, …

In de eerste fase zoek je naar de consensus. Door vb de vraagstelling “wat is de centrale keuze van de strategie” vraag je de leden een standpunt in te nemen. De verwarring is groot als blijkt dat er geen consensus is. En dan volgt de conversatie. Als facilitator laat je mensen spreken, en zorg je ervoor dat ze komen tot een inhoudelijk resultaat. Ook bij dit team was het geval. Het is een moment waar de leden van een team de eigen veronderstellingen en verwachtingen kunnen uiten. Argumenten worden gegeven en gesproken.

Hoe kun je verwachten dat mensen in de organisatie de strategie begrijpen en uitvoeren, als jullie zelf geen consensus hebben?”

Het wordt stil. De mensen kijken elkaar aan en beseffen dat het een probleem is. De mensen spreken, verkennen, wisselen uit. Er ontstaat een tekst, een samenvatting. Er wordt gedacht, verbeterd, gesuggereerd. Totdat er consensus is rond de essentie.

En dan kan het team verder.

Er zijn veel voorbeelden waar groepen of teams samen een opdracht moeten uitvoeren, maar geen conversatie hebben.

En dat is wat facilitatie doet: conversaties gemakkelijk maken, ondersteunen, documenteren, visualiseren. Het is een zeer krachtige tool in het gesprek.

Maar de next level is ook de introductie van facilitatie om een conversatiecultuur te creëren. Zo wordt facilitatie een hefboom in culturen waar mensen niet met elkaar spreken, geen verantwoordelijkheid opnemen, geen impact hebben.

Facilitatie heeft mij doorheen mijn loopbaan geholpen om groepen te helpen, eigen impact te verhogen, vooruit te geraken. Ik gebruik het vandaag om organisaties en management teams te helpen in de definitie en implementatie van hun strategie. Elke directie en elk (management) team kent momenten dat ze baat hebben om via facilitatie een stap verder te zetten.

Wil jij ook facilitator worden? Schrijf dan nu in!