Essential for Life Plus

16 november 2020
Essential for Life Plus

Dat de lage rente de groepsverzekeringen behoorlijk onder druk zet, daar bent u al lang achter. Of die spanning omgezet kan worden in een dynamiek die opnieuw perspectieven biedt? Walter Borms en Karel Coudré doen voor ons uit de doeken hoe AXA dit doet.

Sinds 2020 is AXA gestart met Essential for Life Plus. Wat is het nieuwe Pluspunt aan deze groepsverzekering?

WALTER BORMS: Nieuw is dat onze groepsverzekering Essential for Life Plus het voortaan toelaat om in tak 23 producten te investeren of in een combinatie van tak 21 en tak 23. Dankzij die flexibiliteit krijg je een groepsverzekering die je zowel de veiligheid van een gewaarborgde rentevoet (tak 21) als een hoog rendementspotentieel (tak 23) biedt. Die hybriditeit creëert heel wat mogelijkheden die vroeger niet bestonden. Samengevat kan je stellen dat wij met deze nieuwe formule de werkgever, binnen de hedendaagse lagere interestomgeving, betere perspectieven willen bieden. Ik heb het dan over perspectieven waarmee je het minimale rendement van 1.75% dat wettelijk verplicht is op pensioen-bijdragen, kan bereiken.

Kan je in het kort het verschil tussen tak 21 en tak 23 producten schetsen?

KAREL COUDRÉ: De opbrengst uit een tak 21 product is een gegarandeerde basisvergoeding. Daar bovenop kan er nog een winstdeelneming uitgekeerd worden, als de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten. In tegenstelling tot tak 21, wordt er bij een tak 23 beleggingsproduct geen vast rendement gegarandeerd. Dit komt omdat de beleggingen in obligaties en aandelen kunnen schommelen.

De combinatie met een tak 23 product houdt dus een risico in. Waarom is het ondanks dat risico toch een interessante formule?

WALTER BORMS: Het klopt dat tak 23 producten aan marktschommelingen onderhevig zijn. Maar vergeet niet dat je de flexibiliteit hebt om uit 5 types beleggingsfondsen te kiezen. Die fondsen zijn bovendien heel gediversifieerd. Zo krijg je als werkgever de mogelijkheid om aan te geven in hoeverre je bereid bent om een bepaald risico te nemen. Wil je op termijn, de verdeling van je werkgeversbijdragen tussen tak 21 en tak 23 wijzigen, dan kan dat. Dat biedt het voordeel dat de groepsverzekering de belangrijke evoluties van het risicoprofiel van de onderneming en haar werknemers kan volgen.

KAREL COUDRÉ: Er bestaat ook de mogelijkheid om in gunstige tijden een reserve aan te leggen. Op die manier leg je een buffer aan waarmee je minder gunstige periodes zonder kleerscheuren kan doorkomen. Dankzij dit soort proactief beheer vang je niet alleen de ups en downs van de markt op. Er is ook het potentieel om een hoger rendement dan het wettelijke minimum van 1.75% te halen. Dit is net de kracht van de hybride en flexibele aanpak van Essential for Life Plus. Het is een formule die het mogelijk maakt om het rendement, zowel voor de werkgever als werknemer, te optimaliseren. De beste manier om inflatie tegen te gaan en je koopkracht intact te houden.

Essential for Life Plus - AXA

Hoe scoort Essential for Life Plus op het vlak van duurzaamheid?

WALTER BORMS: Duurzaamheid is voor AXA een absolute prioriteit. Wij beleggen enkel in fondsen die inzetten op Environment Sustainable Governance. Met andere woorden, wij kijken naar factoren zoals energieverbruik, ecologie, gezondheid en ethisch ondernemingsbestuur.

KAREL COUDRÉ: Onze analyses tonen dat bedrijven die ESG hoog in het vaandel dragen, ook beter presteren. Ook voor AXA is duurzaam ondernemen geen hol begrip. Kijk naar dit gebouw, het beantwoordt aan haast alle klimaatneutrale criteria. We hebben driedubbele beglazing, 350 zonnepanelen en doen ook aan energierecuperatie. En niet te vergeten, ons directiecomité is ook paritair samengesteld wat de verhouding tussen mannen en vrouwen betreft.

Tot slot, wat is de belangrijkste meerwaarde die jullie werknemers en werkgevers met Essential for Life Plus kunnen meegeven?

WALTER BORMS: Door de hybride aanpak, creëer je een ambitie die verder gaat dan de wettelijke verplichting van 1.75%. Voor de werknemer is dat soort ambitieuze investering een belangrijke pijler voor z’n toekomst. En niet onbelangrijk, de werknemer heeft ook de mogelijkheid om op het volledige pensioenkapitaal dat hij opgebouwd heeft, een voorschot op te vragen voor z’n vastgoedfinanciering. Dat geeft hem een bepaalde vrijheid.

KAREL COUDRÉ: Werkgevers laten ons weten dat ze onze transparantie erg op prijs stellen. Dat we onze prestaties in alle openheid delen, ervaren ze als een sterk punt. Net zoals het feit dat we een internationale speler van formaat op de financiële markten zijn. Het maakt dat we een overzicht hebben, voeling hebben met marktevoluties, onderbouwde keuzes maken en – last but not least - goed geplaatst zijn om crisissen te beheren.