Een loopbaan als een klimrek

14 oktober 2020
Tekst
Patrick Verhoest
Een loopbaan als een klimrek

Met hun boek Making Your Way, willen Marion Debruyne (Decaan bij Vlerick Business School) en Katleen De Stobbeleir (Professor bij Vlerick Business School) mensen aanmoedigen om zich te bevrijden van enkele hardnekkige mythes en hun dromen vol overtuiging na te jagen. Dat geldt ook voor jongeren.

Volgens professor Katleen De Stobbeleir koesteren jong afgestudeerden andere dromen dan de vorige generaties. Vroeger hadden heel wat medewerkers er veel voor over om carrière te maken: “Daar zagen we ook vaak negatieve gevolgen van. Alles op de loopbaan inzetten leidde tot burn-outs en het ontaarden van het moreel kompas. In die zin koesteren millenials niet dezelfde dromen. Toch zijn ze perfectionistisch en verwachten ze heel veel qua zingeving en balans. We promoten deze gezonde houding overigens in ons boek.” Wel ziet de professor dat een dergelijke houding wel eens kan botsen met zij die wél bereid zijn alles in de weegschaal te leggen voor hun carrière.

Stereotiep beeld

Marion Debruyne vindt dat mensen zelf moeten bepalen wat succes voor hen betekent. Dat hoort zo voor elk facet van het leven, vindt de decaan: “We stellen in ons boek een loopbaan voor als een klimrek. Een carrière is geen steile ladder meer die lijnrecht omhoog gaat. Je kan al eens een zijsprong nemen, al dan niet gedreven door het toeval. Zelfs naar achter springen kan goed zijn, om nadien naar boven te evolueren. We willen het stereotiep beeld van een carrière doorbreken.”

Jongeren die nu afstuderen moeten beseffen dat een diploma behalen, niet betekent dat je afgestudeerd bent. Katleen De Stobbeleir vindt leren een gedeelde verantwoordelijkheid voor werknemer en werkgever: “Als je als werkgever ziet dat je medewerkers niet graag leren, dan moet je in de spiegel kijken om te zien wat je zelf fout doet. Toch ligt er veel verantwoordelijkheid bij medewerkers om te willen leren en groeien. Leren wordt echter – ook in onze maatschappij – te veel gezien als het verwerven van technische skills. Het gaat echter om groeien en jezelf heruitvinden. Je moet aanvaarden dat wat je vandaag aan de universiteit leert, morgen wellicht onbruikbaar zal zijn. Dan besef je dat je voortdurend zal moeten blijven leren.”

Marion Debruyne ziet in de OESO-cijfers dat het percentage volwassenen dat leert, in ons land heel laag ligt: “We zitten in de staartgroep van Europa. Blijkt dat Belgen de nood van bijleren niet inzien, toch frappant in een snel evoluerende wereld. Iedereen zou moeten beseffen dat, bij carrières die langer worden, je niet kan afstuderen en dan 45 jaar lang niets meer moet leren.”