De switch van Maryse Cannoot

16 oktober 2020
Tekst
Patrick Verstuyft
De switch van Maryse Cannoot

Bij Tech Data evolueerde het traditionele personeelsbeleid tot een welzijnsbeleid. De directie stimuleert een omgeving waarbij het bewustzijn voor het welbevinden van alle collega’s groeit. Een voorbeeld is het uitbreiden van de verantwoordelijkheden van Maryse Cannoot. Zij groeide in vier jaar tijd door tot hr business partner en Hoofd Preventie & Bescherming op het Werk.

1. U startte bij Tech Data als hr generalist, werd vervolgens hr business partner en nu hoofd preventie & bescherming. Het gaat snel?

Tech Data heeft oog voor de wensen en de competenties van de medewerkers. Als hr generalist lag de focus vooral op werving, selectie en onboarding. Maar ik wilde een breder takenpakket, meer verantwoordelijkheden. Twee jaar geleden kreeg ik de kans om hr business partner te worden voor de afdelingen logistiek, het kloppend hart van de onderneming, general sales, hr, IT en security. Zo fungeer ik als klankbord voor heel wat collega’s. Dat maakt het boeiend. Als hr business partner ben ik ook betrokken bij verschillende projecten zoals de invoering van Workday, waardoor ons hr-team in een digitale versnelling kwam.

2. Vanwaar uw interesse voor welzijn?

Ik heb lang in de uitzendsector gewerkt waar veel aandacht is voor arbeidsongevallen. Ik volgde opleidingen rond preventie en dat prikkelde mijn interesse. Toen onze hr director vroeg of ik de opleiding tot preventieadviseur niveau 2 wou volgen, heb ik die kans gegrepen. Ook omdat ik het belangrijk vind om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en regelgeving.

3. Maakt u het eens concreet. Welke acties onderneemt u voor het welzijn van de medewerkers van Tech Data?

Naast de focus op arbeidsveiligheid is er meer aandacht voor de andere domeinen van welzijn, zoals psychosociale risico’s en ergonomie. Zo hebben we een Mentally Fit-programma uitgerold voor alle collega’s, gericht op omgaan met stress, gezonde voeding, goed slapen en bewegen. Daarnaast organiseerden we sessies ergocoaching in samenwerking met onze externe dienst.

4. COVID-19 voegde daar allicht een extra dimensie aan toe?

Niemand zag dit aankomen, maar met COVID-19 won de aandacht voor gezondheid bij iedereen nog meer aan belang. Er werken 430 medewerkers op vier locaties: Aalst, Antwerpen, Diegem en Ternat. Tech Data kon met de lockdown in maart zeer snel schakelen waardoor iedereen, thuis en in logistiek, veilig kon werken. Samen met de werkgroep Back to Office werkte ik aan een veilige terugkeer naar kantoor, van het coronaproof maken van de locaties tot het uitwerken van training en communicatie. We peilen regelmatig met bevragingen hoe collega’s het thuiswerken ervaren en aan logistieke collega’s hoe zij het werken in een omgeving ervaren waar strikte preventiemaatregelen gelden.

5. Welke accenten legt u als Hoofd Preventie en Bescherming op het Werk?

We werken in duo aan preventie. Mijn collega focust op arbeidsveiligheid, de meer technische kant van preventie en bescherming, terwijl mijn aandacht uitgaat naar de meer softere zaken, zoals de psychosociale risico’s, ergonomie en arbeidsgezondheid. Zo bieden we 45-plussers elk jaar een medische check-up aan, kunnen collega’s zich opgeven voor het griepvaccin, zijn er de verplichte medische handelingen voor de logistieke medewerkers en uiteraard nu de implementatie en opvolging van COVID-19 maatregelen. Daarnaast werk ik aan duidelijke procedures en verzorg ik de communicatie rond preventie & bescherming. Sommige zaken, zoals het onderzoek van een arbeidsongeval, nemen we gezamenlijk op.

6. Schenken bedrijven voldoende aandacht aan Preventie & Bescherming?

Toen ik de opleiding volgde, primeerde bij medestudenten het gevoel dat bedrijven weinig inzetten op preventie & bescherming en dat managers zich onvoldoende bewust zijn dat ze daarin een grote rol spelen. Bij Tech Data vinden we het belangrijk dat collega’s zich goed voelen op het werk en oog hebben voor elkaars welzijn.

7. Past u in uw dagelijks privéleven ook sommige P&B-principes toe?

Ik praat geregeld met collega’s die moeite hebben om het werk los te laten en niet kunnen deconnecteren. Ook ik word, zoals de afgelopen zomer, weleens overspoeld door het werk. Het was toen alle hens aan dek. Soms moet je ook dingen op het werk parkeren, om ze de volgende dag weer op te pikken. Mijn beste uitlaatklep en manier om de batterij op te laden is sport. Inspanning is de beste ontspanning.