Kunnen we weldra snel testen op corona op het werk?

16 september 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Kunnen we weldra snel testen op corona op het werk?

We horen steeds meer over testen met behulp van handige en eenvoudige testkits die snel uitsluitsel geven. Misschien groeit binnenkort in organisaties het plan om medewerkers te gaan testen op COVID-19. Maar wat kan volgens het wettelijk kader en het arbeidsrecht?

De Britse regering plaatste begin deze maand reeds een bestelling van £161 miljoen pond voor 5,8 miljoen zeer snelle COVID-19-tests. De test van start-up DnaNudge is naar verluidt betrouwbaar en kan buiten een labo-omgeving binnen slechts 90 minuten al uitsluitsel geven. Je zou voor minder op de idee komen als organisatie om te gaan testen met bestaande tests of hopen op zo’n nieuwe snelle test. Maar wat kan wettelijk?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen temperatuurchecks, die minder invasief zijn en het eigenlijke afnemen van Covid-testen, zo stelt Philippe De Wulf van advocatenbureau Altius (foto).

Cao 100 als kader

Voor temperatuurmetingen aanvaardt de FOD WASO dat deze tijdens de Covid-pandemie toegelaten zijn, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd door een arts en binnen een strikt kader dat is vastgelegd in het arbeidsreglement. Dit naar analogie met de cao n° 100 van 1 april 2009 betreffende het voeren van een preventief alcohol en drugsbeleid in de onderneming, zo weet Philippe De Wulf. Dat biedt een goed kader, maar de toepassing ervan heeft wel wat voeten in de aarde vermits het aanpassen van het arbeidsreglement een procedure vergt die al snel een paar weken zal kosten, zo waarschuwt Philippe De Wulf. Het zal zal ook nodig zijn om het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en/of de syndicale delegatie en de werknemers te informeren.

Voor het echte testen van werknemers op besmetting met of immuniteit voor Covid-19 liggen de kaarten iets moeilijker.

Systematisch testen enkel voor specifieke groepen

De FOD WASO stelt in haar richtlijnen dat het systematisch testen van werknemers doorgaans verboden is. Enkel voor specifieke groepen van werknemers met hoog risico, zoals zorgpersoneel en werknemers in laboratoria en slachthuizen zouden dergelijke tests kunnen afgenomen worden door de arbeidsgeneesheer.

Eind mei liet de woordvoerder van de Minister van Volksgezondheid weten dat bedrijven een contract zouden kunnen opstellen met een medisch laboratorium om testen aan te bieden aan hun werknemers.

Echter, in augustus hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk in een persmededeling aangegeven dat zij het niet eens zijn met dit voorstel. Volgens hen is het systematisch testen op dit ogenblik niet zinvol in een doorsnee werkomgeving.

Zij vragen evenwel met aandrang dat aan de arbeidsartsen een coördinerende en preventieve rol zou worden toegekend in het kader van het Test-Track-Tracing systeem en dringen erop aan dat geen initiatieven in pandemiebestrijding op of via het werk worden genomen, zonder dat hiervoor voorafgaandelijk overleg is gepleegd met de bevoegde federale instanties.

Gegevensbescherming

Ook de Gegevensbeschermingsautoriteit sprak zich eerder al negatief uit over het afnemen van temperatuurmetingen, en naar analogie ook Covid-testen, wanneer de resultaten worden geregistreerd (i.e. opgenomen in een bestand of dossier want het louter aflezen van de temperatuur is wel toegelaten). Dan is er immers sprake van een verwerking van gezondheidsgegevens, waarvoor er volgens hen geen juridische rechtsgrond voorhanden is.

Wat wel mogelijk lijkt, is dat de werkgever een Covid-test financiert die de werknemer op vrijwillige basis laat uitvoeren door zijn behandelende arts, zo stelt Philippe De Wulf (Altius).