‘Coronageneratie’ krijgt vooral contract van bepaalde duur

27 oktober 2020
Tekst
Jo Cobbaut
‘Coronageneratie’ krijgt vooral contract van bepaalde duur

Tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar steeg het aantal aanwervingen met ruim 3 procent. Maar de pas afgestudeerde werkzoekenden vinden na een moeilijk einde van hun studies, vooral contracten van bepaalde duur.

Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, concludeert dat uit een analyse van de aanwervingen tussen 1 januari 2019 en 30 september 2020. Het aantal jongeren (21 tot 30 jaar) dat een contract van onbepaalde duur kreeg, lag 27,2 % lager dan in 2019. Het derde kwartaal, waarin traditiegetrouw heel wat pas afgestudeerde jongeren worden aangeworven, verliep nog moeizamer met 32,5 % minder contracten van onbepaalde duur.

In de leeftijdsgroep van 15 tot 20 jaar zag Partena Professional 49,5% minder aanwervingen op basis van een contract van onbepaalde duur tegenover 2019. De daling bedroeg zelfs 34,8 % tijdens het derde kwartaal van 2020.

Alle opleidingsniveaus

Alle opleidingsniveaus werden getroffen. Het derde kwartaal van 2020 – het moment waarop de 'coronageneratie' zich op de arbeidsmarkt aandiende – was bijzonder moeilijk: de aanwervingen gingen er met 18,4 % op achteruit (contracten van bepaalde en onbepaalde duur samen) bij de universitairen en met 6,4 % bij de niet-universitairen. In totaal daalden de aanwervingen in de leeftijdsgroep van 21 tot 30 jaar het afgelopen jaar met

  • 7,7 % bij de afgestudeerden met alleen een diploma middelbaar onderwijs,
  • 8,7 % bij de studenten hoger niet-universitair onderwijs en
  • 14,6 % bij de universitairen.

2020 was nochtans goed begonnen

Het eerste kwartaal van 2020 zag Partena Professional nochtans een stijging met 24,4% van het aantal aanwervingen (alle leeftijden samen) in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019. De aanwervingen met een contract van onbepaalde duur gingen er met 8,9 % op vooruit. De coronapandemie en de piek van de eerste golf tijdens het tweede kwartaal bogen die positieve trend uit het eerste kwartaal helemaal om. Partena Professional stelde vast dat het aantal aanwervingen (alle leeftijden samen) met 35 % afnam tegenover het tweede kwartaal van 2019. De contracten van onbepaalde duur gingen er met 33,3 % op achteruit.

In het derde kwartaal herstelden de aanwervingen zich ogenschijnlijk: het totale aantal steeg met 13,2 % (alle leeftijden samen) tegenover 2019. Maar de toename was te danken aan de contracten van bepaalde duur (+24,4 %), terwijl de aanwervingen met een contract van onbepaalde duur met 31,1 % afnamen.

In totaal registreerde Partena Professional tijdens de eerste negen maanden van 2020 een stijging van de aanwervingen (alle leeftijden samen) met 3,1 %. Tijdens deze periode daalde het aantal werknemers met een contract van onbepaalde duur echter met 17 %, terwijl het aantal werknemers met een contract van bepaalde duur met 27,3 % steeg.

De stijging van het aantal contracten van bepaalde duur na het einde van de lockdown in het derde kwartaal zou erop kunnen wijzen dat werkgevers veel voorzichtiger geworden zijn. “We moeten de cijfers van het vierde kwartaal van 2020 nauwlettend opvolgen, net als de evolutie van de tweede golf die we op dit ogenblik meemaken, om te zien of deze trend zich doorzet”, zegt Wim Demey van Partena Professional.