Coronacrisis fnuikt carrièrekansen en verhoogt aandacht voor werkomstandigheden

3 april 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Coronacrisis fnuikt carrièrekansen en verhoogt aandacht voor werkomstandigheden

Veel werknemers vrezen dat de coronacrisis op hun carrière zal wegen. Meer dan één op de vijf vreest zelfs voor zijn/haar baan en een kwart vreest een promotie mis te lopen. De crisis lijkt ook hogere verwachtingen te veroorzaken inzake werkomstandigheden voor een volgende job.

Een en ander concludeert de Vakgroep Economie van de UGent onder leiding van prof. dr. Stijn Baert. De vrees voor een negatieve impact is veelal hoger bij kwetsbare groepen zoals personen met een migratieachtergrond. Ook bij wie nu tijdelijk werkloos is, zit de schrik er sterker in: ongeveer 40% van hen vreest hun baan definitief te verliezen als gevolg van de coronacrisis.

Andere verwachtingen tegenover volgende baan

Vrij veel respondenten geven ook aan dat ze door de crisis meer belang zullen hechten aan zaken als:

  • de omstandigheden waarin ze moeten werken in een toekomstige baan (ruim vier op de tien);
  • de mate waarin een nieuwe baan hen toelaat een goed evenwicht tussen werk en privé aan te houden (ruim de helft);
  • de inhoud van de baan (een op de drie);
  • de mate waarin een toekomstige werkgever met persoonlijke wensen rekening houdt (ruim 40%);
  • de afstand tussen woonplaats en nieuwe werkplek (40%);
  • de mate waarin ze van thuis uit kunnen werken (48%).

Telewerken

Een overgrote meerderheid denkt dat er door de huidige coronacrisis ook in de toekomst veel meer aan telewerk (85%) en digitaal vergaderen (81%) zal worden gedaan.

Aan telewerk worden positieve eigenschap toegekend (efficiënter werken en lagere kans op burn-out, bijvoorbeeld), maar ook een mogelijk negatief effect op promotiekansen wordt onderlijnd, net als verzwakkende banden met de collega’s en de werkgever.

Twee derden van zij die nu door de coronacrisis meer telewerken, zijn daar tevreden mee.

Opvallend: wie kinderen in huis heeft, is minder tevreden met het verhoogde telewerk en een op de drie wordt gestoord door huisgenoten. Ruim een vijfde ervaart ook meer conflicten met deze huisgenoten.


Bron: Wat denken Vlaamse werknemers over de gevolgen van de coronacrisis voor hun carrière? Gebaseerd op een online enquête bij ruim 14.000 Vlaamse werknemers in loondienst jonger dan 65.