Cobots: vloek of zegen?

25 januari 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Tara Winstead - pexels

Het lijkt vrij evident dat gesofisticeerde cobots bepaalde taken van operatoren verlichten en/of overnemen. Maar een casestudie uit de logistieke sector illustreert dat het allemaal niet zo evident is.

Onderzoeksgroepen van HIVA en KU Leuven deden een casestudie over pickers in een magazijn. Daaruit blijkt dat de fysieke zwaarte van het werk voor de operatoren daalde, maar paradoxaal genoeg daalde ook de globale kwaliteit van arbeidservaring.

Picken en pakken

De casestudie verzamelde data bij operatoren, maar ook kwalitatieve data via observatie en gesprekken. Het ging over operatoren die items verzamelen aan de hand van een lijst, met behulp van een kar en een handheldapparaat. Zodra de volledige lijst met items gepickt is, gaan ze naar een pakstation om de dozen gereed te maken voor verzending. Picken en pakken is één gecombineerde taak, die gerouleerd wordt met een bijvultaak. De roulatie naar deze taak wordt geleid door een supervisor.

Eentoniger

De introductie van de cobots leidde tot vermindering van de werkkwaliteit. De onderzoekers linken dat aan de (bewuste of onbewuste) keuze voor verdere fragmentatie in de organisatiestructuur, wat leidde tot functies met meer eentonigheid en lagere autonomie. “We concluderen dat er bij de introductie van cobots aandacht nodig is voor een doordachte herverdeling van taken en de bijhorende verantwoordelijkheden. Alleen zo kan samenwerken met cobots goed nieuws betekenen voor de kwaliteit van de arbeid.”

Bron:

Samenwerken met cobots: goed nieuws voor de kwaliteit van arbeid? Milou Habraken, Ezra Dessers – Onderzoeksgroep Arbeid, Organisatie en Sociale Dialoog – HIVA - KU Leuven Nicole Berx, Liliane Pintelon – Onderzoeksgroep Industrieel Beleid, Verkeer en Infrastructuur – KU Leuven