Bouwunie en Synergie faciliteren uitzendarbeid in bouwsector

8 oktober 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Bouwunie en Synergie faciliteren uitzendarbeid in bouwsector

Bouwunie en uitzendkantoor Synergie sloten een overeenkomst. Ze maken afspraken rover betaalbare flexibiliteit en afkoopsommen. De partijen koppelen aan hun samenwerking een ethische code rond veiligheid en sociale fraude.

Uitzendarbeid in de bouwsector groeide van drie procent van de tewerkstelling in 2014 naar bijna vijf procent in 2019. Blijkbaar zijn meer bouwbedrijven bereid extra te betalen voor meer flexibiliteit om piekmomenten op te vangen en om vakspecialisten tijdelijk in te zetten op specifieke projecten.

Afkoopsommen worden ‘redelijk’

Synergie Construct, gespecialiseerd in interimmers  voor de bouwsector, sloot een samenwerking met Bouwunie, een beroepsorganisatie van de zelfstandigen en KMO's uit de diverse deelsectoren, met een 8.000 leden. “Deze overeenkomst is revolutionair,” zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “We realiseren wat tussen de bouw-  en de uitzendsector nooit is gelukt. Onze aannemers genieten van een voordelig tarief. Bovendien is de zogenaamde ‘afkoopsom’, de vergoeding die een bouwbedrijf moet betalen als het de uitzendkracht binnen een bepaalde termijn vast in dienst wil nemen, naar een redelijk en betaalbaar niveau gebracht.”

Ethische code

Beide partijen leggen hun engagementen vast in een ethische code en een samenwerkingscharter voor veiligheid. “We zorgen ervoor dat alle sectorale spelregels gerespecteerd worden. De veiligheid komt daarbij steeds op de eerste plaats. Bovendien integreren we het meldpunt sociale fraude in de samenwerking. We engageren ons om samen te strijden tegen onechte of frauduleuze uitzendarbeid op de werven. Als op het terrein niet-reglementaire arbeid wordt vastgesteld, zal hiervan melding worden gemaakt bij de bevoegde inspectiediensten.”

Verder spreken ze af dat uitzendkrachten die geplaatst worden door Synergie en vast in dienst gaan bij het aannemingsbedrijf, nadien niet meer gecontacteerd zullen worden. “Dit is een oud zeer. Sommige -uitzendkantoren contacteren de werknemers na verloop van tijd terug met nieuwe aanbiedingen. Synergie zal er nauw op toezien dat dit niet gebeurt”, besluit Jean-Pierre Waeytens.