Bijna 1 op 2 werknemers verwachten meer aandacht voor welzijn van werkgever

10 juni 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Shutterstock
Bijna 1 op 2 werknemers verwachten meer aandacht voor welzijn van werkgever

56 % van de werknemers meent dat hun werkgever geeft om hun mentaal welzijn. Bijna één op de vijf werknemers heeft het gevoel dat ze binnenkort kunnen uitvallen met een burn-out. Bedrijfsleiders zien dat niet: 93 % zegt dat ze hun best doen voor het mentale welzijn van hun personeel.

Een en ander blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf ACERTA en jobsite StepStone.

Een bevraging van de Antwerp Management School en de UGent toonde begin mei nog aan dat meer dan de helft van de werknemers in Vlaanderen zich mentaal niet goed voelde. Bedrijven houden daar nog onvoldoende rekening mee, blijkt uit de analyse van Acerta en StepStone.

  • 56 % van de Belgische werknemers uit de private sector heeft het gevoel dat hun werkgever begaan is met hun mentaal welzijn.
  • 23 % onder hen zegt zelfs dat zijn werkgever het afgelopen niets heeft gedaan voor het mentaal welzijn van het personeel.
  • Gevolg: bijna één op de vijf werknemers heeft het gevoel dat ze binnenkort kunnen uitvallen met een burn-out.

Bij de bedrijfsleiders heerst dan weer een heel ander beeld: 93 % onder hen geeft aan wel degelijk met het mentaal welzijn van de medewerkers begaan te zijn. Die uiteenlopende percepties tonen aan dat het niet altijd duidelijk is voor de werknemer wat de specifieke acties zijn van de werkgever ten aanzien van mentaal welzijn, ook al staan er acties op het programma.

Nood aan duidelijkheid en structuur

Kristel Minten, thuiswerkexperte bij Acerta, ziet veel vragen komen rond wat er wel of niet al gebeurt op de werkvloer – al dan niet thuis – om het mentaal welzijn van werknemers te bevorderen. “Het gaat dan, bijvoorbeeld over deconnecteren, over thuiswerkvergoedingen enzovoort. Mensen zijn in deze ongewone tijden hun structuur helemaal kwijt. Vóór corona en thuiswerk was er de informele babbel aan de koffiemachine, een rit naar een klant… dat is nu grotendeels weg.”

Informatie stroomt nu ook continu binnen langs verschillende, soms nieuwe kanalen: Teams, WhatsApp, e-mail… Het is tijd om weer wat meer duidelijkheid te scheppen en houvast te creëren in overleg met de medewerker. “De langzame terugkeer naar het kantoor kan hierin een belangrijke rol spelen, ook op termijn in een hybride model is het aangewezen om duidelijke afspraken te maken tussen werkgever en werknemer.”

Killian Cramers, B2C Marketing Manager bij StepStone België, waarschuwt voor sociaal isolement: “We zagen dit ook bevestigd in een gezamenlijke studie met de KU Leuven (september 2020), waarbij 78 % van de ondervraagde werknemers aangaf dat hun sociale contacten op het werk verminderd waren tijdens de crisis. Voor meer dan de helft waren deze zelfs ‘drastisch’ verminderd.”

1 op 2 medewerkers vraagt transparantere communicatie

Wat verwachten werknemers van hun werkgevers? Ze willen vooral duidelijke communicatie (49 %) en concrete acties voor een goede balans tussen werk en privé (42 %). De helft van de bevraagden geeft aan dat die balans door het thuiswerken nu helemaal verstoord is.

Ook hier is de vergelijking met de visie van de bedrijfsleiders interessant: 87 % van de werkgevers zegt (sterk) in te zetten op transparante en duidelijke communicatie.

Kristel Minten: “Corona heeft de relatie werkgever-medewerker volwassener gemaakt; denk maar aan hoe nu wordt omgegaan met thuiswerk. Voor medewerkers betekent dat meer autonomie, waarvoor zij trouwens vragende partij waren. Met die toegenomen autonomie moeten mensen wel nog leren omgaan. Het is bijvoorbeeld niet voor iedereen duidelijk wanneer ze kunnen deconnecteren van thuiswerk. Duidelijke communicatie zou een hulp zijn. Werkgevers en leidinggevenden gaan er misschien nog te veel van uit dat wat voor hen evident is, ook voor de medewerkers evident is.

Daarom raden we aan dat werkgevers en teamleiders expliciet aan medewerkers zeggen dat ze tijd mogen reserveren om geconcentreerd aan iets verder te werken in plaats van altijd beschikbaar te blijven voor meetings. Werknemers mogen gerust aangeven wanneer ze middagpauze nemen, en een e-mail om vijf uur ’s avonds moet niet automatisch diezelfde avond nog beantwoord worden. Een duidelijk beleid rond werktijden en meetings kan al een heel verschil maken.”

Killian Cramers pleit ook voor open communicatie. Niet enkel voor het mentaal welzijn, maar ook om werknemers te houden: “Eén jaar geleden deden we al een studie naar hoe Belgische werknemers zich voelden over de aanpak van de crisis door werkgevers. Hier zagen we dat maar liefst 22 % van de ondervraagde werknemers overwoog om ontslag te nemen omwille van hoe zijn of haar werkgever de coronacrisis aanpakte.”