Bedrijven verkiezen lagere heffingen boven extralegale voordelen

12 oktober 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Bedrijven verkiezen lagere heffingen boven extralegale voordelen

Belgische bedrijven zijn zeer ontevreden over de fiscale en parafiscale heffingen op lonen. De grote meerderheid wil een grondige hervorming en daarbij de fiscale gunstregimes van heel wat extralegale voordelen laten vallen, in ruil voor een lagere belasting op het vast en variabel salaris.

Dat zijn de belangrijkste bevindingen van een onderzoek rond de belastingheffing en de sociale zekerheid van verschillende beloningsinstrumenten, uitgevoerd door het Centre for Excellence in Strategic Rewards van Vlerick Business School.

Tevreden?

Slechts 6% van de bedrijven is tevreden over de algemene loonheffing vanuit zowel fiscale als parafiscale hoek. De respondenten hekelen vooral de hoge belasting en voorheffing op cash (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie) en op variabele verloning.

Ook een doorn in het oog zijn de maar liefst 35 verschillende systemen gebouwd rond allerlei extralegale voordelen. Met dan ook nog eens een verschillende behandeling in de indirecte belastingen (personen- en vennootschapsbelasting) en de sociale zekerheid.

De onderzoekers ontvingen opvallend veel specifieke commentaar op het mobiliteitsbudget, zoals

 • de complexiteit,
 • de onmogelijkheid om het mobiliteitsbudget onder te brengen in een overkoepelende aanpak van flexible rewards,
 • de afwezigheid van sommige mobiliteitsinstrumenten in het mobiliteitsbudget en
 • het feit dat deze regeling veel minder interessant is als het bedrijf niet is gevestigd in een regio die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. 

Extralegale voordelen

Het onderzoek besteedde ook aandacht aan de fiscale behandeling van de extralegale voordelen. Voor niet minder dan 35 extralegale voordelen werd bekeken hoeveel bedrijven hiervan gebruik maken, en ook hoe tevreden men hierover is.

De top 3 van de meest gebruikte én meest gewaardeerde voordelen bestaat uit

 • de bedrijfsfiets,
 • de hospitalisatieverzekering en
 • de maaltijdcheques.

Weinig gebruikt en gewaardeerd zijn

 • de terugbetaling van bijdragen in de derde pensioenpijler (het zogenaamde pensioensparen),
 • de aandelengerelateerde vergoeding,
 • de PC Privéregelingen en
 • de intellectuele eigendom.

Hervorming

Slechts 3% van de respondenten wil de huidige loonheffingen behouden. De grote meerderheid wil de fiscale gunstregime van heel wat extralegale voordelen laten vallen, in ruil voor een lagere belasting op het vast en variabel salaris. Xavier Baeten, professor in Reward & Sustainability aan Vlerick Business School, concludeert dat bedrijven zeer sterk vragende partij zijn voor een vereenvoudiging van de huidige loonfiscaliteit. Ze beseffen zeer goed dat hun lokroep naar een gunstigere fiscale behandeling van vast en variabel salaris gepaard moet gaan met een afbouw van de veelheid aan specifieke fiscale gunstregimes voor allerhande extralegale voordelen.”

Daarnaast klinkt een luide kreet om het mogelijk te maken dat werknemers een extra bijdrage kunnen doen in hun pensioenplan (bv. vanuit hun variabel loon); een soort tweede pijler ‘bis’, onder gunstige voorwaarden en alleszins gunstiger dan in de huidige regeling.

Tot slot zijn de deelnemende bedrijven ook koele minnaars van het systeem van onbeperkte bijdragen in de sociale zekerheid, in combinatie met beperkte uitkeringen. 

Hervorm dus de loonfiscaliteit, zo adviseert Xavier Baeten: “Het zou goed zijn om de fiscale en parafiscale gunstregimes op te bouwen rond een aantal maatschappelijke prioriteiten. Ik denk aan duurzame mobiliteit, financieel welzijn (bv. pensioenen, zorgverzekeringen) en ondersteuning voor thuiswerk. De nieuwe regering heeft er meteen een vette kluif aan."

Het onderzoek

Dankzij de samenwerking met de werkgeversorganisaties VBO en Voka, juridisch dienstverlener Claeys & Engels en hr-dienstverlener Hudson namen 293 bedrijven deel aan het onderzoek.