Baloise Insurance en bonden naar eengemaakt statuut in recordttempo

26 oktober 2020
Baloise Insurance en bonden naar eengemaakt statuut in recordttempo

De vakbonden ACV Puls, BBTK en ACLVB tekenden met Baloise Insurance een eengemaakt statuut voor het personeel in minder dan 50 dagen. ‘Uniek’ zo stelden de vakbonden, zeker als je incalculeert dat de onderhandelingen na de fusie van Fidea en de overname van de schadeportefeuille van Athora vorig jaar, middenin de coronacrisis terecht kwamen.

De overnamemarkt mag door de coronacrisis dan misschien wel op slot zitten, de fusie van Fidea en de overname van de schadeportefeuille van Athora door Baloise Insurance - die nog voor de crisis werden beklonken -  konden ondanks COVID-19 in een recordtijd afgerond worden.

Arbeidsvoorwaarden harmoniseren

In minder dan 50 dagen bereikten de verzekeraar en de vakbonden een akkoord over een eengemaakt sociaal statuut voor alle personeelsleden. Baloise Insurance groeit van 1.150 naar 1.600 medewerkers.

De betrokken partijen wilden de verlonings- en arbeidsvoorwaarden van het personeel van Baloise Insurance, Fidea en Athora gelijkstellen. Ze doen allen hetzelfde in één en hetzelfde bedrijf. Maar dat belet niet dat zo’n harmonisatieproces dikwijls erg veel tijd en energie kost. Voor je aan een nieuw statuut kan denken, moet je immers eerst een gedetailleerde inventaris maken van de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden.

Goed voorbereidingsproces

HR Directeur Marc L’Ortye (foto uiterst rechts) was dan ook “ontzettend blij” dat hij zo snel duidelijkheid kon geven aan de medewerkers. “Vijftig dagen overleg lijkt snel, maar daar is vorig jaar een belangrijk proces aan vooraf gegaan. Zo hebben we al van bij de aankondiging van de overname draagvlak proberen te creëren en vonden we het cruciaal om de huidige en nieuwe werknemers goed te informeren en te betrekken in de bedrijfscultuur van Baloise Insurance. Geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden maken het voor iedereen trouwens eenvoudiger. Elke werknemer weet waar hij aan toe is, de personeelsadministratie is een stuk minder ingewikkeld en als bedrijf hoef je geen rekening te houden met allerlei verschillende regelingen. We kunnen nu al onze medewerkers volledig meenemen in één uniforme bedrijfscultuur van Baloise Insurance.”

Het nieuwe statuut harmoniseert loon- en arbeidsvoorwaarden. Denk aan arbeidsregimes en -organisatie, verlof- en thuiswerkregeling, extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, loyaliteitspremies en cafetariaplan. Het doel van het eenheidsstatuut was niet de optelsom van de verschillende voorwaarden, maar wel een evenwichtig pakket dat uiteindelijk het aanbod niet vermindert.

“Arbeids- en loonvoorwaarden blijven een gevoelig thema waarbij elke groep zijn verworven rechten wil verdedigen, zo zegt Frans Vandueren van ACV Puls: “Nauw overleg en goede communicatie zijn dus cruciaal. Door de coronamaatregelen moesten alle overlegmomenten tussen de ondernemingsraad van Baloise Insurance en de vakbonden virtueel gebeuren. Toch hadden we slechts vijf meetings nodig om tot een akkoord te komen. Ik sta al bijna 30 jaar aan de werknemerskant in de verzekeringssector en zo’n efficiënte werking en goede vertrouwensrelatie maakten we tot nog toe niet mee.”

50 nieuwe vacatures

Baloise Insurance pakt graag uit met het goede nieuws, want hij is in volle groei en de sector is volop aan het vernieuwen. De verzekeraar is voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers. Op dit moment heeft Baloise Insurance 50 openstaande vacatures. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om digitale en verzekeringstechnische profielen en actuarissen.

Op de foto vlnr. Nik Kruyniers (BBTK), Chantal Pauwels (ACLVB), Frans Vandueren (ACV Puls), Marc L’Ortye (HR Directeur Baloise)