ACV Puls is nieuwe naam voor LBC-NVK

17 mei 2019
Tekst
Jo Cobbaut
ACV Puls is nieuwe naam voor LBC-NVK

De christelijke bediendenvakbond LBC-NVK, met bijna 300.000 leden de grootste centrale van het ACV, heet voortaan ACV Puls.

Stefaan Decock, algemeen secretaris van ACV Puls, noemt het na 85 jaar LBC-NVK "tijd om met de bediendenvakbond een nieuwe weg in te slaan". De naam, Landelijke Bedienden Centrale, werd bedacht in 1934. In 1985 werd daar 'Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel' aan toegevoegd, vandaar de afkorting LBC-NVK. 

"Het eenheidsstatuut stelde ons voor een uitdaging, net als de nieuwe werknemersrealiteiten, nieuwe contracttypes en platformen. We werken vóór en mét arbeiders, bedienden, kaderleden en freelancers."

De naam ACV Puls moet volgens Stefaan Decock allereerst duidelijk maken dat ACV Puls een positieve kracht is. "Een organisatie die de vinger aan de pols houdt: die weet wat er leeft en die dicht bij het individu staat."

Ten tweede verwijst de naam naar impulsen om te komen tot meer werkplezier en energie om mensen te doen groeien. "Zo willen we tot slot een positieve en krachtige stimulans zijn in het spanningsveld tussen werknemers en werkgevers."