Acht kenmerken van ondernemerschap

11 december 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Acht kenmerken van ondernemerschap

Succesvolle ondernemers hebben volgens een Amerikaans onderzoek acht kenmerken gemeen. Je kan die aanleren en dat is interessant, want los van het starten van bedrijven, kan ondernemerschap een methode zijn om allerlei problemen op te lossen.

Wat maakt een ondernemer tot een ondernemer? Houston Peschl van de UCalgary's Haskayne School of Business onderzocht kenmerken van een grote groep zeer successvolle ondernemers. Hij stelde vast dat ze qua persoonlijkheid, achtergrond, opleidingen ... sterk uiteenliepen. Hun succes kan niet worden verklaard op basis een of meer van deze indicatoren.

Wat hebben ze dan wél gemeenschappelijk?

  1. Probleemoplossend vermogen- Ondernemende mensen benaderen problemen weloverwogen, zelfs al doen ze soms een beroep op niet voor de hand liggende oplossingen.
  2. Creativiteit - Waar veel mensen ervan uitgaan dat iets onmogelijk is, vinden ondernemers manieren om het wél te doen, ook als het onmogelijk lijkt met de beperkingen die zich stellen.
  3. Veerkracht in onzekere omstandigheden - Niets is zeker in deze wereld, maar ondernemers passen zich snel aan en zien veranderingen dikwijls als kansen.
  4. Mislukken en leren - Ondernemers proberen en mislukken snel, zodat de negatieve gevolgen dikwijls beperkt blijven; als je op het verkeerde pad bent, weet je dat beter snel. Zo kan je ideeën testen.
  5. Goed de noden zien van anderen - Ideeën zijn niet nuttig als niemand anders ze nuttig vindt. Ondernemende mensen kunnen zich goed verplaatsen in andermans wereld en zich voorstellen wat hun noden zijn, zelfs nog voor anderen dat beseffen.
  6. Zorgen dat ze het doen met beperkte middelen - De meeste mensen kijken naar een probleem en vragen zich dan af welke extra middelen er nodig zijn om dat probleem op te lossen. Ondernemers vragen zich eerder af wat er kan met de bestaande middelen. Ze zijn het gewoon om niet genoeg geld of tijd te hebben.
  7. Goed in team werken - In tegenstelling tot wat een clichébeeld suggereert, zijn ondernemers zelden visionaire enkelingen. Ze kunnen zich goed omringen met mensen die hen kunnen helpen. Ze weten ook goed wanneer ze zelf een duwtje extra moeten geven om doelen te halen.
  8. Communiceren - Om ideeën te realiseren, is er steun nodig, zowel financieel als van betrokken partijen, klanten... Ondernemers slagen er goed in om hun ideeën helder en overtuigend over te brengen.

Ondernemerschap als methode

Allemaal kenmerken die je kan aanleren, stelt Houston Peschl. Ondernemerschap kan je uiteindelijk aanleren als een methode. Niet om dan vervolgens ondernemingen op te starten, maar om methodisch elk denkbaar probleem aan te pakken. "Ondernemers zijn traditioneel eigenlijk onze beste probleemoplossers. Gewoonlijk hebben ze niet genoeg geld of tijd of wat dan ook, maar op een of andere manier doen ze het wel. Als we onze studenten met die ondernemende eigenschappen kunnen verrijken, dan zal dat onze maatschappij ten goede komen", aldus Peschl.

Studenten vandaag weten eigenlijk niet in wat voor omgeving ze terecht zullen komen en in wat voor baan, want die bestaan nog niet eens . Je kan ze dan ook beter leren om problemen op te lossen, kritisch te denken, creatief te zijn, dingen te ontdekken ... De decaan van Haskayne School of Business Jim Dewald is het er mee eens. Het kritisch denken zoals business schools dat vandaag aanbrengen is dikwijls gericht om één optimale oplossing te zoeken en te implementeren voor een probleem, meent Dewald. Maar ondernemend probleemoplossend denken zoekt eerder kansen en is erop gericht om een reeks opties open te houden. Ondernemend denken is opener en exploreert voortdurend creatieve nieuwe oplossingen.

Bron: Mike MacKinnon, Are entrepreneurs born or made? The ingredients for entrepreneurial thinking, University of Calgary.