1 op de 3 krijgt balans niet in evenwicht

13 december 2019
Tekst
Jo Cobbaut
1 op de 3 krijgt balans niet in evenwicht

Te veeleisend en uitputtend werk, lange uren, onvoorspelbare werkschema's... Een op de drie actieven heeft er last van. Ze krijgen het professionele en privéleven moeilijk in balans.

Statbel, het Belgische instituut voor statistiek, bevroeg in 2018 werknemers van 18-64 jaar oud naar de manier waarop ze werk en familieleven verzoenen.

37,3% van de hoogopgeleiden kampen met problemen. Bij de laaggeschoolden is dat 28,6%, bij de middengeschoolden 29,3%.

De vaakst genoemde problemen zijn in volgorde 'veeleisend en uitputtend werk', 'langere werkuren' en 'lang pendelen'.

Zorg
Een respondent op de drie (34,8%) gaf aan te zorgen voor kinderen of hulpbehoevende familieleden. Dat percentage ligt lichtjes hoger bij vrouwen (37,2%) dan bij mannen (32,4%).

Zorg voor jonge kinderen staat centraal bij de leeftijdscategorie 25-49 jaar. Voor vijftigplussers is dat meer de zorg voor hulpbehoevenden. Personen in dienstverband hebben frequenter zorgtaken (41%) dan werklozen (31,6%) of inactieven (20,4%).

14,7% van de respondenten met jongere kinderen heeft de werkuren gereduceerd om leven en werk in evenwicht te brengen. Dat geldt meer voor vrouwen (24,2%) dan mannen (5,6%).

Hoogopgeleiden verminderden hun werkuren (17,8%) meer dan middengeschoolden (12,6%) of laaggeschoolden (9,3%).

Vlamingen sneden meer in hun werkuren (15,4%) dan Walen (13,6%) of Brusselaars (13,4%).