Kwart van werknemers heeft geregeld nachtmerries over zijn baas

20 januari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Kwart van werknemers heeft geregeld nachtmerries over zijn baas

Liefst 23% van de Belgische werknemers kampt geregeld met nachtmerries over zijn/haar leidinggevende. 16% zocht al hulp voor de geestelijke gezondheid na een slechte relatie met de manager.

Een en ander blijkt uit de antwoorden van meer dan 5.700 Belgische werknemers op een enquête van de Belgische jobsite StepStone.

Manager heeft te rooskleurig zelfbeeld

Gevraagd naar een score op tien inzake competentie, geeft de werknemer zijn/haar leidinggevende gemiddeld 5,9 op 10, terwijl de manager zichzelf een 7,5 op 10 toedient. Wel krijgt een Belgische leidinggevende als mens/op vlak van karakter gemiddeld een 6,5 op 10.

Gevraagd naar het sociaal contact met hun manager staat 20% van alle ondervraagden op een striktere scheiding tussen werk & privé. Men zou zijn/haar manager actief proberen te mijden buiten de werkvloer.

Er zijn wel enkele verschillen tussen Nederlandstalige en Franstalige werknemers. Doorgaans hebben Franstalige werknemers een betere band met hun manager. Hun Nederlandstalige collega’s geven aan meer gebrek te hebben aan of een slechtere relatie te hebben met de manager (29% vs. 21% bij Franstaligen).

Ik ben bevriend met mijn manager

 • 6% van de Nederlandstalige werknemers gaat akkoord
 • 8% van de Franstalige werknemers gaat akkoord

Ik vertrouw mijn baas

 • 27% van de Nederlandstalige werknemers
 • 39% van de Franstalige werknemers

Ik durf mijn manager te benaderen met werkproblemen

 • 52% van de Nederlandstalige werknemers
 • 70% van de Franstalige werknemers

Ik durf mijn manager te benaderen met persoonlijke problemen

 • 21% van de Nederlandstalige werknemers
 • 32% van de Franstalige werknemers

StepStone vroeg de Belgische werknemers ook naar de momenten en frequentie van hun sociaal contact. Hoewel de belangrijkste momenten, namelijk de (lunch)pauzes, overeenkwamen, verschil de dosis.

Slechts 24% van de Nederlandstalige werknemers heeft dagelijks sociaal contact met zijn/haar manager, terwijl dat bij Franstalige collega’s 44% is. Bij de Nederlandstalige werknemers gaf 33% zelfs aan ofwel nooit ofwel maandelijks sociaal contact te hebben. De voornaamste reden was een wens tot striktere scheiding tussen werk en privé (41,7%).

Bij de Franstalige ondervraagden waren de antwoorden respectievelijk 18% en 31%, een positiever resultaat wat betreft de relatie tussen manager en werknemer. Hoewel er geen duidelijke indicatoren zijn waarom de verschillen optreden, kan worden aangenomen dat een cultuurverschil op de werkvloer hiervoor medeverantwoordelijk kan zijn.

Onaanvaardbaar gedrag door het management

StepStone ging ook na waar werknemers zich het meest aan storen en wat ze het meest onaanvaardbaar vinden bij hun manager. De drie vaakst voorkomende zaken – bij alle ondervraagden – zijn:

 • 49% stoort zich aan respectloos gedrag van de manager tegenover andere werknemers achter hun rug.
 • 44% stoort zich wanneer een manager eer opstrijkt voor andermans werk
 • 38% stoort zich aan een manager die iemand voortrekt.