1 op 3 heeft HR al verregaand gedigitaliseerd

27 oktober 2020
Tekst
Jo Cobbaut
1 op 3 heeft HR al verregaand gedigitaliseerd

Bijna een derde van de Belgische bedrijven zegt al ver te staan met de digitalisering van haar hr. Het Europees gemiddelde ligt hoger (37%). In 31% moet dat proces nog op gang komen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat SD Worx afnam bij meer dan 3.000 bedrijven in elf Europese landen. Een digitale revolutie binnen hr-afdelingen geeft bedrijven ruimte om meer strategisch te werk te gaan door administratieve en alledaagse taken om te zetten in automatische processen.

Belgische bedrijven eerder verdeeld

Tegenover heel wat Belgische bedrijven die vandaag al ver staan qua digitale hr, zijn er evenveel die dat proces nog op gang moeten brengen. Een derde (31%) haalt aan dat ze hun maturiteit op vlak van digitale HR laag tot heel laag inschatten; dat is 4 procent meer dan het Europese gemiddelde. Eenzelfde percentage (31%) haalt aan dat het wel al goed tot heel goed wist te digitaliseren. Dat cijfer ligt dan weer 6 procent lager dan het Europese gemiddelde.

Qua hr-digitalisering lopen een paar landen voorop, nl. Polen, Spanje en Nederland, waar ongeveer de helft van de bedrijven zichzelf hoog inschat (met percentages rond de 50%). Ook Ierland, Italië en het VK scoren beter dan België. Bij de bedrijven uit ons land maakt net zoals Zwitserland een derde de inschatting al ver te staan. Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland bevinden zich helemaal achteraan het peloton met percentages die nog een stuk lager liggen.

Hr-processen en payroll staan wat verder

Als we hr opsplitsen in hr en payrollprocessen, hr reporting en analytics en digitale hr-instrumenten, dan blijken Belgische bedrijven vooral te investeren in het digitaliseren van hun hr en payroll-processen (34%) en digitale HR-tools (31,7%).

De automatisering van hr- en payrollprocessen is uitgesprokener in grote bedrijven met 48,8 procent, dan in kmo’s met 30,4 procent.

HR reporting en analytics is maar voor 26,9 procent van de Belgische bedrijven al tot op een aardig digitaal niveau gebracht. In onder meer Polen, Spanje, Nederland, Ierland en Italië staan bedrijven op al die fronten een stuk verder.

Meeste progressiemarge bij kmo’s

De grootste progressiemarge zit bij kmo’s van minder dan 100 werknemers. De grotere organisaties zeggen al verder te staan. Ongeveer de helft van de bedrijven met 250 of meer werknemers zegt al ver of heel ver te staan op vlak van het digitaliseren van hr-diensten. Bij kmo’s met minder dan 100 werknemers stelt maar 30 procent hetzelfde.

Plannen

De helft van de bedrijven plant wel om binnen het jaar te automatiseren (51,2%) of te digitaliseren (51,7%). In ons land echter gaat het om 45,1 procent en 45,5 procent.

Ferdi Claes (foto), MD HR Europe bij CTG, is overtuigd van de meerwaarde van digitalising van hr en payroll. “Om budgettaire redenen – als gevolg van COVID-19 - zetten de meeste bedrijven het automatiseren en digitaliseren van hun hr niet bovenaan hun prioriteitenlijstje. De hr-afdeling beseft het belang wel: digitale maturiteit in hr komt het hele bedrijf ten goede omdat de focus dan meer naar strategische hr-taken kan gaan. We werken bijvoorbeeld aan de uitbreiding van onze hr-dienstverlening met mobiele applicaties met behulp van technologie zoals chatbots en centrale kennisbanken. Zo kunnen we de waarde van ons hr-team als businesspartner verder verhogen”, vertelt Ferdi Claes.

Meer in het e-book ‘The Future of Work and People in Europe– HR, Fluid as Hula-Hoop Shaking’.