Altius

Vraag van de maand

Kan een werkgever een aanvraag tot telewerk voor persoonlijke redenen weigeren aan de werknemer?

6 maart 2019

Sofie werkt als marketingmedewerker bij een grote supermarktketen.

Als gevolg van de eerste nachtvorst begeeft de verwarmingsketel in haar net aangekochte woning het op 4 december. Aangezien er de komende dagen opnieuw nachtvorst voorspeld wordt, wenst zij zo snel mogelijk een afspraak te maken met een loodgieter. Deze deelt haar mee enkel nog een beschikbaarheid te hebben op vrijdag 6 december.

Sofie dient bijgevolg een schriftelijke aanvraag in bij haar werkgever om op 6 december occasioneel telewerk te mogen verrichten. Kan haar werkgever deze aanvraag weigeren ondanks het feit dat er nog verschillende andere marketingmedewerkers binnen de supermarktketen werkzaam zijn die gelijkaardige taken als Sofie uitoefenen?

Correct!

Sofie’s werkgever zou dit inderdaad kunnen weigeren. Er bestaat immers geen absoluut recht voor werknemers op occasioneel telewerk.

Occasioneel telewerk is het werk dat ook op de bedrijfslocatie zou kunnen worden uitgevoerd maar op niet regelmatige basis buiten de bedrijfslocatie wordt uitgevoerd met gebruikmaking van informatietechnologie. Dit werd wettelijk geregeld sinds de invoering van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.

Deze wet voorziet dat een werknemer principieel aanspraak kan maken op occasioneel telewerk in geval van overmacht (bv. onverwachte treinstaking) of omwille van persoonlijke redenen (bv. loodgieter die langskomt) op voorwaarde dat de aard van zijn/haar werk verzoenbaar is met telewerk. Een marketingfunctie is in principe verzoenbaar met telewerk zodat Sofie occasioneel telewerk om persoonlijke redenen zou kunnen aanvragen.

Het initiatief voor het occasioneel telewerk ligt bij de werknemer zelf die een voorafgaandelijke aanvraag moet indienen binnen een redelijke termijn. De duur van deze redelijke termijn hangt nauw samen met de reden voor het occasioneel telewerk (zo kan bijvoorbeeld niet verwacht worden dat de aanvraag 2 dagen op voorhand wordt ingediend indien de reden een onverwachte treinstaking is). Vervolgens dienen werkgever en werknemer in onderling akkoord afspraken te maken over de nadere invulling van het telewerk, i.e. de eventuele terbeschikkingstelling van apparatuur, de eventuele bereikbaarheid van de werknemer en een eventuele kostenvergoeding.

Echter, de werkgever kan de aanvraag voor occasioneel telewerk weigeren en de redenen hiervoor zo snel mogelijk en schriftelijk aan de werknemer overmaken. Een reden voor weigering zou er bijvoorbeeld in kunnen bestaan dat Sofie op 6 december aanwezig dient te zijn op een belangrijke vergadering voor een campagne die zij heeft uitgewerkt.

Bovendien is het zo dat de wet werkbaar en wendbaar werk geen gevolgen of sancties voorziet wanneer de principes rond occasioneel telewerk niet worden nageleefd. M.a.w., indien de supermarktketen het occasioneel telewerk systematisch zou weigeren, dan zal Sofie hier weinig tegen kunnen ondernemen. De werkgever waakt over de goede werking van de onderneming en beschikt in dit kader over een grote beleidsvrijheid.

Tot slot moet worden opgemerkt dat een werkgever het (recht op) occasioneel telewerk kan regelen in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement. Hierbij moeten een aantal elementen verplicht vermeld worden, zoals o.a. de functies die verenigbaar zijn met occasioneel telewerk en de procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen. Uiteraard dient de werkgever deze bepalingen in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement na te leven.

Helaas foutief...

Sofie’s werkgever zou dit inderdaad kunnen weigeren. Er bestaat immers geen absoluut recht voor werknemers op occasioneel telewerk.

Occasioneel telewerk is het werk dat ook op de bedrijfslocatie zou kunnen worden uitgevoerd maar op niet regelmatige basis buiten de bedrijfslocatie wordt uitgevoerd met gebruikmaking van informatietechnologie. Dit werd wettelijk geregeld sinds de invoering van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.

Deze wet voorziet dat een werknemer principieel aanspraak kan maken op occasioneel telewerk in geval van overmacht (bv. onverwachte treinstaking) of omwille van persoonlijke redenen (bv. loodgieter die langskomt) op voorwaarde dat de aard van zijn/haar werk verzoenbaar is met telewerk. Een marketingfunctie is in principe verzoenbaar met telewerk zodat Sofie occasioneel telewerk om persoonlijke redenen zou kunnen aanvragen.

Het initiatief voor het occasioneel telewerk ligt bij de werknemer zelf die een voorafgaandelijke aanvraag moet indienen binnen een redelijke termijn. De duur van deze redelijke termijn hangt nauw samen met de reden voor het occasioneel telewerk (zo kan bijvoorbeeld niet verwacht worden dat de aanvraag 2 dagen op voorhand wordt ingediend indien de reden een onverwachte treinstaking is). Vervolgens dienen werkgever en werknemer in onderling akkoord afspraken te maken over de nadere invulling van het telewerk, i.e. de eventuele terbeschikkingstelling van apparatuur, de eventuele bereikbaarheid van de werknemer en een eventuele kostenvergoeding.

Echter, de werkgever kan de aanvraag voor occasioneel telewerk weigeren en de redenen hiervoor zo snel mogelijk en schriftelijk aan de werknemer overmaken. Een reden voor weigering zou er bijvoorbeeld in kunnen bestaan dat Sofie op 6 december aanwezig dient te zijn op een belangrijke vergadering voor een campagne die zij heeft uitgewerkt.

Bovendien is het zo dat de wet werkbaar en wendbaar werk geen gevolgen of sancties voorziet wanneer de principes rond occasioneel telewerk niet worden nageleefd. M.a.w., indien de supermarktketen het occasioneel telewerk systematisch zou weigeren, dan zal Sofie hier weinig tegen kunnen ondernemen. De werkgever waakt over de goede werking van de onderneming en beschikt in dit kader over een grote beleidsvrijheid.

Tot slot moet worden opgemerkt dat een werkgever het (recht op) occasioneel telewerk kan regelen in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement. Hierbij moeten een aantal elementen verplicht vermeld worden, zoals o.a. de functies die verenigbaar zijn met occasioneel telewerk en de procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen. Uiteraard dient de werkgever deze bepalingen in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement na te leven.

Vragen? Wij helpen graag verder!