Vraag van de maand

Kan een werkgever die een bedrijf opstart in 2021 genieten van een korting op de werkgeversbijdragen inzake sociale zekerheid voor zijn eerste aanwervingen?

1 maart 2021

Sam en Stijn zijn twee bevriende ondernemers die een bedrijf willen oprichten dat mensen aanzet om milieubewuster te gaan leven. Een naam hebben ze al - New Green Lifestyle - maar ze hebben nog geen personeel. Sam en Stijn hebben een beperkt budget en zoeken aldus naar mogelijkheden om goedkoop werknemers aan te werven. Ze denken in een beginfase een drietal werknemers nodig te hebben. Via een gemeenschappelijke kennis vernemen ze dat ze voor de aanwerving van de eerste zes werknemers geen of verminderde werkgeversbijdragen inzake sociale zekerheid moeten betalen. Hebben zij zich correct geïnformeerd?

Correct!

Sam en Stijn kunnen zich voor hun nieuwe onderneming New Green Lifestyle als nieuwe werkgever inderdaad beroepen op de doelgroepvermindering eerste aanwervingen van de RSZ.

Deze doelgroepvermindering eerste aanwervingen is een systeem dat nieuwe werkgevers de mogelijkheid geeft om hun eerste 6 werknemers aan te werven met een vrijstelling of vermindering van de basis werkgeversbijdragen inzake sociale zekerheid.

Allereerst bestaat de doelgroepvermindering eerste aanwervingen enkel voor nieuwe werkgevers in de privésector. Een nieuwe werkgever is een werkgever die voordien nog nooit onderworpen is geweest aan de RSZ-wet ofwel voorafgaand aan de aanwerving sinds 4 opeenvolgende kwartalen niet meer onderworpen is geweest. Bovendien, indien de nieuwe werkgever samen met (een) andere werkgever(s) deel zou uitmaken van eenzelfde technische bedrijfseenheid, dan mag de nieuw aangeworven werknemer geen werknemer vervangen binnen deze technische bedrijfseenheid. Werkgevers maken deel uit van eenzelfde technische bedrijfseenheid wanneer zij op socio-economisch vlak met elkaar verbonden zijn (bv. werkgevers binnen eenzelfde groep met eenzelfde HR-afdeling, cafetaria, aanverwante activiteiten, gelocaliseerd op dezelfde site, (gedeeltelijk) hetzelfde bedrijfsmateriaal, etc.).

Een nieuwe werkgever heeft voor de aanwerving van de 1e werknemer recht op een volledige vrijstelling van de basis werkgeversbijdragen, en zulks voor onbepaalde duur. De werknemersbijdragen, alsook enige bijzondere werkgeversbijdragen dienen daarentegen wel betaald te worden.

Daarnaast bestaat er een doelgroepvermindering voor de aanwerving van een 2e tot en met 6e werknemer, waarbij de werkgever telkens recht heeft op een progressieve vermindering van de basis werkgeversbijdragen. Deze doelgroepvermindering voor de aanwerving van een 2e tot een 6e werknemer is niet voor onbepaalde duur, maar geldt voor een periode van 13 kwartalen aansluitend op te nemen binnen een tijdspanne van 20 kwartalen na voornoemde aanwervingen (de werkgever kan m.a.w. maximum 7 kwartalen wachten alvorens zich te beroepen op de doelgroepvermindering).

Voor een 2e voltijds tewerkgestelde werknemer geniet de werkgever een doelgroepvermindering van 1550 EUR tijdens maximum 5 kwartalen, hierna aansluitend 1050 EUR tijdens maximum 4 kwartalen en daarna aansluitend 450 EUR tijdens nog eens maximum 4 kwartalen.

Voor de volgende 3e tot en met 6e voltijds tewerkgestelde werknemer geniet de werkgever een doelgroepvermindering van 1050 EUR tijdens maximum 9 kwartalen en hierna aansluitend 450 EUR tijdens maximum 4 kwartalen.

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen van de RSZ liep oorspronkelijk af op 31 december 2020. Nieuwe werkgevers die na deze datum een eerste (tot zesde) werknemer zouden aanwerven, zouden hierop normaal gezien dus geen aanspraak meer kunnen maken. Echter, de Regering De Croo heeft op 5 januari 2021 een KB uitgevaardigd dat de hierboven uiteengezette doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen voor onbepaalde duur verlengt vanaf 1 januari 2021, waardoor de verminderingen voor de eerste tot en met zesde werknemer blijven bestaan onder dezelfde toepassingsmodaliteiten als voorheen. Het regeerakkoord De Croo vermeldde wel dat het systeem in 2021 zal worden geëvalueerd.

Sam en Stijn kunnen dus drie werknemers aanwerven voor hun onderneming New Green Lifestyle en daarbij genieten van een doelgroepvermindering eerste aanwervingen van de RSZ, waarbij zij voor de 1e werknemer geen basis werkgeversbijdragen dienen te betalen en voor de 2e en 3e werknemer telkens een – weliswaar verschillende – progressieve vermindering kunnen genieten. Sam en Stijn moeten wel nog steeds de bijzondere werkgeversbijdragen betalen en moeten hiervoor een kwartaalaangifte indienen bij de RSZ.

Tot slot, als Sam en Stijn later hun onderneming willen uitbreiden, kunnen ze zich vanaf de 7e werknemer niet meer beroepen op de doelgroepvermindering eerste aanwervingen, maar mogelijks kunnen zij zich later wel nog beroepen op andere bestaande doelgroepverminderingen zoals bijvoorbeeld de doelgroepvermindering voor jonge werknemers, oudere werknemers of langdurig werkzoekenden.

 

Helaas foutief...

Sam en Stijn kunnen zich voor hun nieuwe onderneming New Green Lifestyle als nieuwe werkgever inderdaad beroepen op de doelgroepvermindering eerste aanwervingen van de RSZ.

Deze doelgroepvermindering eerste aanwervingen is een systeem dat nieuwe werkgevers de mogelijkheid geeft om hun eerste 6 werknemers aan te werven met een vrijstelling of vermindering van de basis werkgeversbijdragen inzake sociale zekerheid.

Allereerst bestaat de doelgroepvermindering eerste aanwervingen enkel voor nieuwe werkgevers in de privésector. Een nieuwe werkgever is een werkgever die voordien nog nooit onderworpen is geweest aan de RSZ-wet ofwel voorafgaand aan de aanwerving sinds 4 opeenvolgende kwartalen niet meer onderworpen is geweest. Bovendien, indien de nieuwe werkgever samen met (een) andere werkgever(s) deel zou uitmaken van eenzelfde technische bedrijfseenheid, dan mag de nieuw aangeworven werknemer geen werknemer vervangen binnen deze technische bedrijfseenheid. Werkgevers maken deel uit van eenzelfde technische bedrijfseenheid wanneer zij op socio-economisch vlak met elkaar verbonden zijn (bv. werkgevers binnen eenzelfde groep met eenzelfde HR-afdeling, cafetaria, aanverwante activiteiten, gelocaliseerd op dezelfde site, (gedeeltelijk) hetzelfde bedrijfsmateriaal, etc.).

Een nieuwe werkgever heeft voor de aanwerving van de 1e werknemer recht op een volledige vrijstelling van de basis werkgeversbijdragen, en zulks voor onbepaalde duur. De werknemersbijdragen, alsook enige bijzondere werkgeversbijdragen dienen daarentegen wel betaald te worden.

Daarnaast bestaat er een doelgroepvermindering voor de aanwerving van een 2e tot en met 6e werknemer, waarbij de werkgever telkens recht heeft op een progressieve vermindering van de basis werkgeversbijdragen. Deze doelgroepvermindering voor de aanwerving van een 2e tot een 6e werknemer is niet voor onbepaalde duur, maar geldt voor een periode van 13 kwartalen aansluitend op te nemen binnen een tijdspanne van 20 kwartalen na voornoemde aanwervingen (de werkgever kan m.a.w. maximum 7 kwartalen wachten alvorens zich te beroepen op de doelgroepvermindering).

Voor een 2e voltijds tewerkgestelde werknemer geniet de werkgever een doelgroepvermindering van 1550 EUR tijdens maximum 5 kwartalen, hierna aansluitend 1050 EUR tijdens maximum 4 kwartalen en daarna aansluitend 450 EUR tijdens nog eens maximum 4 kwartalen.

Voor de volgende 3e tot en met 6e voltijds tewerkgestelde werknemer geniet de werkgever een doelgroepvermindering van 1050 EUR tijdens maximum 9 kwartalen en hierna aansluitend 450 EUR tijdens maximum 4 kwartalen.

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen van de RSZ liep oorspronkelijk af op 31 december 2020. Nieuwe werkgevers die na deze datum een eerste (tot zesde) werknemer zouden aanwerven, zouden hierop normaal gezien dus geen aanspraak meer kunnen maken. Echter, de Regering De Croo heeft op 5 januari 2021 een KB uitgevaardigd dat de hierboven uiteengezette doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen voor onbepaalde duur verlengt vanaf 1 januari 2021, waardoor de verminderingen voor de eerste tot en met zesde werknemer blijven bestaan onder dezelfde toepassingsmodaliteiten als voorheen. Het regeerakkoord De Croo vermeldde wel dat het systeem in 2021 zal worden geëvalueerd.

Sam en Stijn kunnen dus drie werknemers aanwerven voor hun onderneming New Green Lifestyle en daarbij genieten van een doelgroepvermindering eerste aanwervingen van de RSZ, waarbij zij voor de 1e werknemer geen basis werkgeversbijdragen dienen te betalen en voor de 2e en 3e werknemer telkens een – weliswaar verschillende – progressieve vermindering kunnen genieten. Sam en Stijn moeten wel nog steeds de bijzondere werkgeversbijdragen betalen en moeten hiervoor een kwartaalaangifte indienen bij de RSZ.

Tot slot, als Sam en Stijn later hun onderneming willen uitbreiden, kunnen ze zich vanaf de 7e werknemer niet meer beroepen op de doelgroepvermindering eerste aanwervingen, maar mogelijks kunnen zij zich later wel nog beroepen op andere bestaande doelgroepverminderingen zoals bijvoorbeeld de doelgroepvermindering voor jonge werknemers, oudere werknemers of langdurig werkzoekenden.

 

Vragen? Wij helpen graag verder!