Vraag van de maand

Vraag van de maand

Is de combinatie van een Sinterklaas- en eindejaarscadeau voor werknemers mogelijk?

24 december 2019

Op 6 december 2019 bood de vennootschap Intertoys NV aan elk van haar werknemers een geschenk aan ter waarde van 40 EUR ter gelegenheid van Sinterklaas.

Voor Nieuwjaar wil Intertoys NV opnieuw een geschenk ter waarde van 40 EUR geven aan de leden van de directie, en dit vóór 31 december 2019 en op voorwaarde dat dit voordeel vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen en het volledig fiscaal aftrekbaar is in hoofde van de onderneming.
Is dat mogelijk?

Helaas foutief...

Om vrijgesteld te zijn van sociale zekerheidsbijdragen mogen geschenken (in natura, in cash of in de vorm van geschenkencheques) die door Intertoys NV worden toegekend naar aanleiding van één of meer jaarlijkse feesten of evenementen niet meer bedragen dan een totaal van 40 EUR per werknemer per kalenderjaar, vermeerderd met 40 EUR per kind ten laste. Een kind wordt geacht ten laste van de werknemer te zijn wanneer deze laatste effectief de volledige of gedeeltelijke last draagt voor dit kind.

Hoewel het perfect mogelijk is om meerdere geschenken bij verschillende gelegenheden toe te kennen, mag het totale jaarlijkse bedrag niet hoger zijn dan het bovengenoemde toegestane bedrag (Intertoys zou bijvoorbeeld 15 EUR aan geschenken kunnen aanbieden aan elk kind ten laste ter gelegenheid van Sinterklaas en vervolgens aan elk personeelslid 20 EUR aan geschenken ter gelegenheid van Kerstmis en 20 EUR aan geschenken ter gelegenheid van Nieuwjaar). De RSZ verduidelijkt dat de naleving van deze voorwaarden moet beoordeeld worden op basis van het systeem dat de werkgever voor de toekenning hanteert en niet op basis van het bedrag dat aan iedere werknemer wordt toegekend. Indien een werkgever bijvoorbeeld aan al zijn werknemers, zonder onderscheid, een geschenk van 100 EUR geeft, zijn al die geschenken loon, ook indien een aantal van de werknemers twee of meer kinderen ten laste hebben.

In dit geval, gelet op het geschenk dat reeds ter gelegenheid van Sinterklaas werd toegekend, kon Intertoys dus enkel beslissen om ter gelegenheid van Nieuwjaar een geschenk ter waarde van 40 EUR toe te kennen aan elk kind ten laste van de leden van de directie, opdat het vrijgesteld zou zijn van sociale zekerheidsbijdragen.
Indien Intertoys NV toch beslist om dit tweede geschenk zonder onderscheid toe te kennen aan elk lid van de directie, en niet aan de kinderen van de leden van de directie, zullen er sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn en berekend worden op de totale waarde van de toegekende geschenken (en niet enkel op het verschil tussen het toegestane bedrag en het toegekende bedrag) (in dit geval, op basis van het totale bedrag van het geschenk dat werd ontvangen ter gelegenheid van Sinterklaas en het geschenk dat werd ontvangen ter gelegenheid van Nieuwjaar, hetzij op een totaal bedrag van 80 EUR).

Te uwer informatie, ook al zouden de geschenken vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen, toch moet de waarde van deze geschenken worden opgenomen op de individuele rekening van elke werknemer.

Wat de aftrekbaarheid betreft, vereist de belastingadministratie dat de geschenken die worden toegekend ter gelegenheid van een of meer jaarlijkse feesten of evenementen aan de volgende voorwaarden voldoen om volledig aftrekbaar te zijn in hoofde van de werkgever:

  • Het totale bedrag van de geschenken mag niet meer bedragen dan 40 EUR per jaar per werknemer, vermeerderd met 40 EUR per kind ten laste (afstemming op de sociale zekerheid);
  • Alle personeelsleden moeten van het voordeel genieten.

In dit geval, aangezien Intertoys dit geschenk ter gelegenheid van Nieuwjaar alleen aan de leden van de directie en niet aan alle werknemers wenst toe te kennen, is het geschenk in ieder geval niet fiscaal aftrekbaar (ongeacht of het totaal dat in 2019 wordt toegekend het toegestane maximum overschrijdt of niet).

Te uwer informatie gelden er aanvullende voorwaarden wanneer geschenken in de vorm van geschenkencheques worden toegekend. Dergelijke geschenkencheques mogen alleen worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van die cheques, ze moeten een beperkte geldigheidsduur hebben (één jaar) en ze mogen niet in cash aan de ontvanger worden uitbetaald.

Correct!

Om vrijgesteld te zijn van sociale zekerheidsbijdragen mogen geschenken (in natura, in cash of in de vorm van geschenkencheques) die door Intertoys NV worden toegekend naar aanleiding van één of meer jaarlijkse feesten of evenementen niet meer bedragen dan een totaal van 40 EUR per werknemer per kalenderjaar, vermeerderd met 40 EUR per kind ten laste. Een kind wordt geacht ten laste van de werknemer te zijn wanneer deze laatste effectief de volledige of gedeeltelijke last draagt voor dit kind.

Hoewel het perfect mogelijk is om meerdere geschenken bij verschillende gelegenheden toe te kennen, mag het totale jaarlijkse bedrag niet hoger zijn dan het bovengenoemde toegestane bedrag (Intertoys zou bijvoorbeeld 15 EUR aan geschenken kunnen aanbieden aan elk kind ten laste ter gelegenheid van Sinterklaas en vervolgens aan elk personeelslid 20 EUR aan geschenken ter gelegenheid van Kerstmis en 20 EUR aan geschenken ter gelegenheid van Nieuwjaar). De RSZ verduidelijkt dat de naleving van deze voorwaarden moet beoordeeld worden op basis van het systeem dat de werkgever voor de toekenning hanteert en niet op basis van het bedrag dat aan iedere werknemer wordt toegekend. Indien een werkgever bijvoorbeeld aan al zijn werknemers, zonder onderscheid, een geschenk van 100 EUR geeft, zijn al die geschenken loon, ook indien een aantal van de werknemers twee of meer kinderen ten laste hebben.

In dit geval, gelet op het geschenk dat reeds ter gelegenheid van Sinterklaas werd toegekend, kon Intertoys dus enkel beslissen om ter gelegenheid van Nieuwjaar een geschenk ter waarde van 40 EUR toe te kennen aan elk kind ten laste van de leden van de directie, opdat het vrijgesteld zou zijn van sociale zekerheidsbijdragen.
Indien Intertoys NV toch beslist om dit tweede geschenk zonder onderscheid toe te kennen aan elk lid van de directie, en niet aan de kinderen van de leden van de directie, zullen er sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn en berekend worden op de totale waarde van de toegekende geschenken (en niet enkel op het verschil tussen het toegestane bedrag en het toegekende bedrag) (in dit geval, op basis van het totale bedrag van het geschenk dat werd ontvangen ter gelegenheid van Sinterklaas en het geschenk dat werd ontvangen ter gelegenheid van Nieuwjaar, hetzij op een totaal bedrag van 80 EUR).

Te uwer informatie, ook al zouden de geschenken vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen, toch moet de waarde van deze geschenken worden opgenomen op de individuele rekening van elke werknemer.

Wat de aftrekbaarheid betreft, vereist de belastingadministratie dat de geschenken die worden toegekend ter gelegenheid van een of meer jaarlijkse feesten of evenementen aan de volgende voorwaarden voldoen om volledig aftrekbaar te zijn in hoofde van de werkgever:

  • Het totale bedrag van de geschenken mag niet meer bedragen dan 40 EUR per jaar per werknemer, vermeerderd met 40 EUR per kind ten laste (afstemming op de sociale zekerheid);
  • Alle personeelsleden moeten van het voordeel genieten.

In dit geval, aangezien Intertoys dit geschenk ter gelegenheid van Nieuwjaar alleen aan de leden van de directie en niet aan alle werknemers wenst toe te kennen, is het geschenk in ieder geval niet fiscaal aftrekbaar (ongeacht of het totaal dat in 2019 wordt toegekend het toegestane maximum overschrijdt of niet).

Te uwer informatie gelden er aanvullende voorwaarden wanneer geschenken in de vorm van geschenkencheques worden toegekend. Dergelijke geschenkencheques mogen alleen worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van die cheques, ze moeten een beperkte geldigheidsduur hebben (één jaar) en ze mogen niet in cash aan de ontvanger worden uitbetaald.

Vragen? Wij helpen graag verder!

Vraag van de maand