Dimitri Bataillie Dimitri Bataillie, Managing director human resources ALDI
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Jan Locus

Het team van Dimitri Bataillie

1 april 2022
Vanuit ons team en mezelf hebben we de belangrijke rol een cultuur bij ALDI te creëren om naast het operationele de mens centraal te zetten. Die individuele focus in collectieve systemen omzetten, kan als we trouw blijven aan onze waarden. Onze processen moeten eenvoudig en betrouwbaar zijn, intuïtief en steeds meer digitaal. We moeten de kritische stem en het geweten van de organisatie zijn, om de toekomstige uitdagingen van ALDI te realiseren.

Vanuit ons team en mezelf hebben we de belangrijke rol een cultuur bij ALDI te creëren om naast het operationele de mens centraal te zetten. Die individuele focus in collectieve systemen omzetten, kan als we trouw blijven aan onze waarden. Onze processen moeten eenvoudig en betrouwbaar zijn, intuïtief en steeds meer digitaal. We moeten de kritische stem en het geweten van de organisatie zijn, om de toekomstige uitdagingen van ALDI te realiseren.

Hoe ziet uw team eruit?
“De hr-structuur binnen ALDI is deels centraal, deels decentraal. Decentraal heeft elk van onze regionale hoofdkantoren een hr-businesspartner. Die geeft leiding aan een hr-officer en een aantal medewerkers die onder andere de payroll verwerken. Dergelijk operationeel hr-team hebben we ook voor onze centrale diensten in Erpe-Mere. Daarnaast is er het centraal nationaal team dat uit vier pijlers bestaat. Het eerste team focust op de employee lifecycle. Het organiseert de levenscyclus van onze collega’s. Een tweede team is begaan met organisation, structures & systems. Daartoe behoren het comp & ben-beleid, functieclassificatie en hr-data-analyse. Het bevat een luik dat draait rond specifieke hr-projecten in domeinen als welzijn en engagement. De ploeg social affairs is een nieuwe poot die de vakbondsrelaties nationaal zal opvolgen. Zij hebben een sterke link met de regionale collega’s omdat ons sociaal overleg in grote mate regionaal plaatsvindt. Tot slot is er een klein team dat verantwoordelijk is voor change management. Een duo met impact omdat we ons willen positioneren als dé moderne discounter van de toekomst. Dat brengt veranderende processen, technologie en digitalisatie met zich.”

Waarom mag dat team wel eens in de schijnwerpers staan?
“We zijn in het najaar van 2020 gestart met de uitbouw van de centrale hr-afdeling. Die uitbouw bracht grote uitdagingen mee. Dankzij de drive en de passie van dat team is al na iets meer dan een jaar een grote stap in de juiste richting gezet. Er zijn heel wat projecten gerealiseerd om onze missie en visie op lange termijn te verwezenlijken. In nauwe samenwerking met de business is de basis gelegd. Dat zorgt voor een groeiend draagvlak voor hr als een echte businesspartner die toegevoegde waarde brengt. We noemen onze mensen ‘Toppers van den ALDI’. Ik wil het hr-team in de kijker zetten omdat zij het toonbeeld zijn van die Toppers: gepassioneerd, hardwerkend en met blauw ALDI-bloed dat door de aderen stroomt. De klant het zo eenvoudig mogelijk maken, is de maatstaf bij alles wat we doen.”

Hoe kijken de andere afdelingen in het bedrijf naar hr?
“Helemaal in het begin was hr onbekend en misschien daardoor wat onbemind. Op regionaal niveau bestond hr vooral uit een administratieve component. We zijn een andere weg ingeslagen en voeren nu een nationaal gestuurd hr-beleid. We organiseren onze processen zo efficiënt mogelijk, gebaseerd op de realiteit van onze business. Dat geeft me het gevoel dat we steeds meer gezien worden als een businesspartner. We zijn wat dat betreft op de goede weg, al zijn we er nog niet. Ik zie een positieve evolutie, maar we moeten constant aan dat proces blijven werken. Daarnaast worden we gezien als de drijver van verandering. We zijn een jong team en durven kritisch te zijn. In het nationale hr-team zijn we allen recent bij ALDI begonnen, waardoor we een frisse kijk hebben op de zaken. We durven de challenger te zijn die de organisatie scherp houdt en zorgen zo mee dat de missie om de discounter van de toekomst te worden altijd voorop blijft. Onze collega’s merken ook dat we erin slagen om beter de balans te vinden tussen het zeer procesgerichte van ALDI en het mensgerichte. Dicht bij de medewerker staan, dragen we hoog in het vaandel. Employee engagement is onze belangrijkste drijfveer en dat proberen we iedereen bij te brengen.”

Hoe ziet de toekomst van hr er volgens u uit?
“De voorbije decennia is hr gigantisch geëvolueerd. Hr heeft vaak – terecht - een positie aan de bestuurstafel gekregen. Zo ook bij ALDI. De toekomst van hr is die rol verder waar te maken, te zorgen dat het de business kent en betrokken is bij haar beslissingen. Hr kan vanuit de invalshoek ‘mens en engagement’ een katalysator zijn voor de bedrijfsresultaten. Persoonlijk meen ik dat hr moet durven naar de toekomst te kijken. We moeten de opportuniteiten en bedreigingen op macroniveau die onze organisatie kunnen impacteren, vooraf spotten. Hr zal moeten mee-evolueren en inzetten op populaire of nieuwe digitale kanalen. Digitale toepassingen zullen toelaten om meer datagedreven te werken en om elke individuele medewerker het gevoel te geven dat zijn of haar engagement het belangrijkste is voor de onderneming. Die individuele focus en de eigen ‘purpose’ zijn steeds meer van belang bij de nieuwe generaties. Hr zal moeten tegemoetkomen aan die wensen van de nieuwe mensen die de arbeidsmarkt betreden.”

Wat betekent dat voor de toekomst van uw team en uzelf?
“We staan aan het begin van onze ontwikkeling, maar hebben het voordeel geen grote rugzak mee te dragen. We kunnen vrijuit streven naar het realiseren van onze toekomstfilosofie. Vanuit ons team en mezelf hebben we de belangrijke rol een cultuur bij ALDI te creëren om naast het operationele de mens centraal te zetten. Die individuele focus in collectieve systemen omzetten, kan als we trouw blijven aan onze waarden. Onze processen moeten eenvoudig en betrouwbaar zijn, intuïtief en steeds meer digitaal. We moeten de kritische stem en het geweten van de organisatie zijn, om de toekomstige uitdagingen van ALDI te realiseren. We moeten de continu stuwende kracht zijn, rekening houdend met de verandercapaciteit van de organisatie.”

Wat betekent het voor u om het hr-luik te leiden binnen ALDI?
“Ik ben nu anderhalf jaar bezig hier en ALDI is een organisatie die onder je huid kruipt. Ik heb intussen zoals vele collega’s een blauw ALDI-hart. Dit is een fantastische organisatie met een grote eigenheid. Het familiegevoel, het discountprincipe en de kracht van onze medewerkers staan me heel erg aan. Onze uitdagingen zijn groot en vergen veel energie, maar leveren me ook veel motivatie en voldoening op. Ik voel me gelukkig in mijn rol waarbij ik een team van jonge gedreven mensen hun kracht kan zien ontplooien. Ik zie ze groeien en resultaten boeken. Het team mag daar – net als ik – trots op zijn. ALDI brengen tot de referentiewerkgever die het verdient te zijn, door in te zetten op het engagement van onze medewerkers, geeft me energie. Daar sta ik iedere morgen met plezier voor op.”

Het team van Dimitri Bataillie (ALDI) Het team van Dimitri Bataillie