Wetteren is op zoek naar een Expert Personeel

Doel van de functie

De Expert Personeel ondersteunt interne klanten door de dienstverlening op HR-gebied en het HR-beleid verder te ontwikkelen. Doel is dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en dat de organisatiedoelstellingen bereikt worden.

Kerntaken

 • Als Expert Personeel ben je een drijvende kracht in de uitbouw en continue vernieuwing van het Team Personeel.
 • Je analyseert de behoeften van de organisatie en zorgt op die manier voor een correct beeld van de opportuniteiten en de noden. Op basis daarvan en in overleg met de teamcoach help je mee een visie te ontwikkelen rond personeelsbeleid en -beheer en beleidsvoorstellen voor te leggen aan de departementsdirecteur en het managementteam.
 • Je werkt actief voorstellen uit om de dienstverlening van het team bij te sturen en te structureren. Je bouwt aan processen en technieken om de dienstverlening efficiënt te laten verlopen. Je ontwikkelt interne controleprocedures en evaluatiemethodes om de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening continu te monitoren en bij te sturen.
 • Je werkt in functie van de hele organisatie. Je zoekt steeds naar de best mogelijke samenwerking over de team- en departementsgrenzen heen, en ook buiten de organisatie. Je draagt actief bij aan het delen van werkmethodes en optimaliseren van de werking voor het volledige Departement Ondersteuning.
 • Je leidt projecten en neemt deel aan werkgroepen, en draagt zo actief bij aan het behalen van de doelstellingen uit het meerjarenplan. Dit gaat onder meer over een ontwikkeltraject van leidinggevenden, opleidingsbeleid, persoonlijk ontwikkelingsbeleid en het stimuleren van een nieuwe organisatiecultuur.
 • Je adviseert, in overleg met de teamcoach, departementsdirecteur, het managementteam en het bestuur, zet de wettelijke normen en kwaliteitsnormen om in de praktijk. Je zorgt in nauw overleg met de teamcoach voor de voorbereiding en uitvoering van de dossiers van de bestuursorganen.
 • Je neemt samen met de teamcoach een voortrekkersrol in het tijdig en correct opmaken van het budget, en het bewaken en bijsturen ervan, in samenwerking met de departementsdirecteur.
 • Zowel op vraag als proactief adviseer je interne klanten om deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen.
 • Je houdt steeds de collega, de eindgebruiker, de klant, de cliënt, de inwoner voor ogen. Door middel van participatie stem je de werking hier zo goed mogelijk op af.
 • Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk: Samenwerken: Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen. Professionaliteit: Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen. Enthousiasme: Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven. Klantgerichtheid: Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Waarom werken voor Wetteren?

Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele aanstelling
 • Een bruto maandloon tussen € 3170.07 (A1 a trap 0) en € 4932.83 (A1 a trap 24)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 5 per gewerkte dag
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • lntegrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (CSD-v).

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden )

 • Je bent thuis in alle aspecten van personeelsbeleid en -beheer.
 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
 • Een aansluitend diploma en kennis van HR binnen de publieke sector en relevante ervaring zijn een pluspunt.

Solliciteer je via aanwerving (als externe kandidaat), dan is een diploma noodzakelijk: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt: Samenwerking, Enthousiasme, Professionaliteit en Klantgerichtheid. Het werkdomein van jouw team is je op het lijf geschreven. In de functiebeschrijving zie je waar elk team precies voor staat en wat we verwachten van een Expert Personeel in het Lokaal Bestuur Wetteren.

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit. Wanneer er meer dan 30 kandidaten zijn, gebeurt een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Het examenprogramma bestaat uit twee delen: een schriftelijk en een mondeling examen. Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50%o halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 600/o op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg je ons deze documenten ten laatste op 13 september 2020:

 • uitgebreid curriculum vitae,
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,
 • diploma (indien nodig)
 • uittreksel uit het strafregister (voor Wetteraars: online aan te vragen via de website)

Bij voorkeur via mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post naar Lokaal Bestuur Wetteren, HR dienst, Rode Heuvel l, 9230 Wetteren.

Meer weten?

Over de procedure:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (bij voorkeur) of op het nummer 09 365 67 07 (mevrouw Els De Winter, waarnemend diensthoofd HR)

Over de functie-inhoud:

Departementsdirecteur Ondersteuning:Anke Versonnen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.