Departementshoofd Mens, Communicatie en Organisatie

Bij provincie Antwerpen weten we dat diversiteit synoniem staat voor rijkheid. We houden daarbij in het achterhoofd: hoe diverser ons team, hoe rijker onze werking. Vanaf dag één staan jouw talenten en competenties voor ons centraal.

Daarom krijgt talent bij ons alle ruimte. Letterlijk en figuurlijk: van 2.867 km² grondgebied tot onmetelijk veel kansen. Omdat het leven van onze inwoners niet stopt aan de grenzen van steden en gemeenten, zorgen we voor oplossingen die de gemeentegrenzen overstijgen.

De vacature in het kort:

De provincie Antwerpen is op zoek naar een van departementshoofd voor het Departement Mens Communicatie en Organisatie.

Mag het iets langer?

Als departementshoofd zet je ons modern HR-beleid verder, inspireer je onze interne HR-experten en ondersteun je in het verder uitbouwen van onze visie. Elke organisatie kan maar schitteren met betrokken en competente medewerkers, die zich goed in hun vel voelen en trots zijn op hun werk.

Voor de provincie Antwerpen is dit niet anders! We zetten daarom sterk in op een gezonde balans tussen werk en privé, talentmanagement, een motiverend loopbaanbeleid, een activerend welzijns- en re-integratiebeleid en sterk leiderschap. Medewerkers stimuleren en ondersteunen om hun loopbaan in eigen handen te nemen en het beste uit zichzelf te halen. Samenwerken en resultaten behalen is voor ons een gedeelde verantwoordelijkheid tussen leidinggevende en medewerkers, met aandacht voor onze grote diversiteit aan werkcontexten en functieprofielen. Vertrouwen, open communicatie en permanente feedback staan daarbij centraal.

Kortom, we zoeken een ambassadeur die het draagvlak van ons modern HR-beleid binnen provincie Antwerpen vergroot. Een fijne collega die energie haalt uit zowel people- als beleidsmanagement.

Hoe je dit kan vertalen in een concreet takenpakket?

Beleidsmanagement - Ontwikkelen van interne beleidslijnen, gekaderd binnen het ambtelijke en politieke beleid van het provinciebestuur. Deze dragen bij aan de missie en visie van het provinciebestuur en houden rekening met maatschappelijke evoluties en de regelgeving voor betrokken domeinen. Je zorgt daarbij voor ontwikkeling en vernieuwing zodat het departement een strategische kernspeler blijft binnen het bestuur. Hiervoor vertaal je evoluties in de sector naar organisatiebehoeften. Je zorgt er tevens voor dat het departement zich verenigd naar de politieke besluitvorming en draagt deze mee uit.

Algemeen management – Leiding geven aan ca. 80 medewerkers, en interne en externe diensten en teams constructief laten samenwerken. Dit gebeurt in overleg met de directeurs, diensthoofden en de teamverantwoordelijken.

Financieel management - Verantwoordelijkheid uitdragen voor het geïndexeerde personeelsbudget dat €78.000.000 bedraagt aan de uitgavezijde (in 2022, grotendeels personeelskost). Deze middelen besteed je bedachtzaam en hierover leg je regelmatig verantwoording af bij het beleid.

En welke specifieke verantwoordelijkheden heb jij?

 • Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van een concreet beleidsplan voor het departement met acties die de strategie helpen realiseren.
 • Je maakt een jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van dit beleidsplan.
 • Je uitdrukkelijk beschikbaar bent voor je personeel en zorgt voor een evenwichtige taaklast en een goede werksfeer in het algemeen.
 • Je evalueert de interne werking permanent en de interne processen/procedures bijstuurt waar nodig.
 • Je ondersteunt inhoudelijk en eventueel organisatorisch bij projecten.
 • Je begroot correct en tekent financiële processen op een sluitende wijze uit.
 • Je onderhoudt een goede relatie met de verantwoordelijke gedeputeerde.
 • Je zorgt voor een goede opvolging en uitvoering van de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met de verschillende verzelfstandigde entiteiten.

Wat verwachten wij van jou?

Je beschikt over een masterdiploma en 8 jaar relevante werkervaring.

Bijkomend beschik je over de volgende gedragscompetenties:

 • Overtuigingskracht: je overtuigt door inhoud en aanpak. Je gebruikt hiervoor aangepaste beïnvloedingsstrategieën.
 • Netwerken: je bouwt doelgericht een invloedrijk, professioneel netwerk uit over de grenzen van de eigen departement (allianties, coalities, …).
 • Visie: je brengt een eigen beleid naar voren dat jouw eigen departement/de ganse organisatie op lange termijn beïnvloedt.
 • Organisatiesensitiviteit: je getuigt van realiteitszin bij het ondernemen van acties die verscheidene entiteiten aanbelangen.
 • Besluitvaardigheid: je kan beslissingen nemen in situaties waarin het risico niet eenduidig in te schatten is.
 • Richting geven en delegeren: je geeft richting zowel via processen en structuren als via het bepalen en uitdragen van een visie en delegeert hierbij ruime verantwoordelijkheidsgebieden.
 • Klantgerichtheid: je anticipeert op mogelijke toekomstige noden van klanten.
 • Resultaatsgerichtheid: je werkt resultaatsgericht en je draagt dit uit naar de eigen omgeving.
 • Samenwerken: je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten.

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • Je hebt kennis of bouwt kennis op over de expertisedomeinen binnen het departement.
 • Je bent een expert in managementtechnieken en een geboren people manager.
 • Je hebt ervaring met en kennis van het politieke landschap.

Heb je interesse?

Geweldig! Je salaris voldoet aan de vooropgestelde barema’s van deze functie. Dat wil zeggen dat je start op salarisschaal A10a en je brutoloon zich bevindt tussen €37 200 en €52 850. Het geïndexeerd maandbedrag komt op €5.397,10 en €7.667,65. Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto en netto maandsalaris.

Werken bij de provincie biedt ook heel wat extralegale voordelen zoals een hospitalisatieverzekering voor jou én je gezin, een laptop en smartphone + abonnement. Verder schotelen we jou ook maaltijdcheques voor twv €8/dag en krijg je een bedrijfswagen. Lees meer over extralegale voordelen.

Je ziet, de provincie biedt je heel veel mogelijkheden om je werk- en privéleven samen te doen werken. Werk je reeds bij Provincie Antwerpen? Dan kan je deelnemen via interne mobiliteit of bevordering indien je voldoet aan deze voorwaarden. Bij vragen kan je contact opnemen met Maxime Janssens.

Waar wacht je nog op?

Je bent duidelijk geïnteresseerd. Top! Dien je kandidatuur online in tot en met 3 oktober 2021 (motivatiebrief en cv opladen in één document).

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij de heer Maarten Puls, provinciegriffier (tel.: 03 240 58 37 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Voor meer informatie over de selectieprocedure, kan je terecht bij mevrouw Maxime Janssens, consulent werving en selectie (tel.: 03 240 54 32 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen: CV-screening (waar we op basis van ervaring in management, ervaring in leiding geven (people management), ervaring in een HR-gerelateerde functie en motivatie een eerste selectie maken), thuisopdracht en competentiegericht interview (29 oktober 2021), een assessment en een eindselectie. Meer informatie over deze onderdelen kan je terugvinden op onze website via deze link.