Departementshoofd Departement Personeelsbeheer en Wedde DIRECTIE HUMAN RESOURCES

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken!

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

ALGEMENE MISSIE:

Onder toezicht van de Directrice Human Resources beheert u het departement Personeelsbeheer en Wedde. U bepaalt de strategie en de actieplannen op basis van de strategische assen van de Gemeente (in samenwerking met partners). U stuurt het financiële, administratieve en juridische beheer van het personeel aan. U bent verantwoordelijk voor het beheer van de personeelskosten en u stelt projecten voor ter verbetering van het payrollbeheer.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:

Beheer van het departement:

 • Doelstelling van de teams binnen het departement vastleggen en hen begeleiden bij de ontwikkeling van projecten
 • Inzetten van operationele managementtools voor het departement (projectportfolio, rapportering en indicatoren)
 • Het aansturen van de uitvoering van de interne controle, het verzekeren van de coördinatie van de acties en de efficiënte doorstroming van informatie binnen de HR-afdeling.
 • Het waarborgen van de dienstverlening ten aanzien van alle personeelsleden (in samenwerking met het departement Personeels- en Organisatieontwikkeling)
 • Het uitvoeren van het HR transformatieplan in samenwerking met de Directrice Human Resources en het departement Personeelsbeheer en Wedde (digitalisering van de processen, implementatie van het HR informaticasysteem)

Financiële, administratieve en juridisch beheer van het personeel

 • In samenwerking met de diensthoofden de basistaken van het departement efficiënt organiseren: loopbaanbeheer (contracten, benoemingen, loopbaanevoluties, beheer van deeltijdsen, disciplinaire dossiers en vertrek); beheer van de prestaties (aanwezigheid, verloven, absenteïsme); beheer van de weddes (payroll, maaltijdscheques, sociale documenten), beheer van de pensioenen van het statutair personeel
 • Opvolging van de juridische evoluties, voorstellen van regelement- en statuutswijzigingen
 • Opstellen van de HR begroting en toezicht houden op de personeelsuitgaven om de personeelskosten onder controle te houden; voorstellen doen voor het salarisbeleid.
 • In samenwerking met het departementshoofd Personeels- en Organisatieontwikkeling een toekomstgerichte personeelsplanning uitvoeren.

VEREISTE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN:

PROFIEL:

 • Houder van een master of gelijkgesteld diploma, met voorkeur in de richting van management, financiën, rechten of human resources.
 • Bewezen ervaring van minimum 3 jaar in het domein van personeelsbeheer
 • Tweetaligheid FR/NL gewenst (actieve mondeling kennis gewenst)

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:

 • Uitgebreide kennis van sociaal recht en administratief recht
 • Praktische kennis van payrollbeheer et de werking van een budget in de publieke sector (bij voorkeur lokaal)
 • Computer- en technische kennis om budgetten op een efficiënte manier te ontwikkelen, op te volgen en te evalueren
 • Een visie ontwikkelen
 • Het werk van de medewerkers organiseren
 • Verandering sturen
 • Zich aanpassen
 • Resultaatgericht werken
 • Gemakkelijk schriftelijk en mondeling communiceren
 • Een netwerk uitbouwen
 • Actief luisteren

ONS AANBOD:

Een voltijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema A5 – Adjunct directeur

PLAATS VAN TEWERKSTELLING :

Gemeente Schaarbeek - Sociaal en Administratief Complex (SAC) – Haachtsesteenweg 226, 1030 Schaarbeek

VOORDELEN :

 • Aandacht voor een goed evenwicht tussen privé-en beroepsleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verloven, flexibele werkuren en de mogelijkheid tot telewerk
 • Totale valorisatie van de beroepservaring
 • Ter indicatie: maandelijks brutoloon van 4384 € voor 5 jaar ervaring en van 5209€ voor 15 jaar.
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie
 • Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering
 • Opleidingsaanbod
 • Gratis abonnement MIVB, tussenkomst in de kosten van andere duurzame transportmiddelen (voetganger, fiets, NMBS, TEC, De Lijn)
 • Recht op maaltijdscheques
 • Eindejaarspremie

SELECTIEPROCEDURE :

Na ontvangst van uw kandidatuur, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een gesprek. De kandidaten die weerhouden worden voor een tweede ronde zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een assessment.

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Mevrouw Françoise Luc, HR Directrice (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

De kandidaturen (motivatiebrief, cv en diploma) moeten opgestuurd worden aan Mevrouw Françoise LUC, Directrice Human Resources, naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post op het volgend adres: Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek.

Deadline voor de sollicitaties : 17/februari/2021

Gelieve volgende referentie te vermelden : RH2-A5 – P&R

Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, …) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.

Vind al onze beschikbare vacatures op de website: www.schaarbeek.be/werkbestuur.