20 HR Officers personeels- en loonadministratie (m/v/x) voor de FOD Beleid en Ondersteuning

Je functie

Je beheert samen met je collega’s binnen jouw team een portefeuille van loon- en personeelsadministratiedossiers voor een klant of een groep klanten. Je staat in voor het zorgvuldig, efficiënt beheer van de loon- en personeelsadministratie voor de medewerkers van jouw klanten en ziet er op toe dat dit alles gebeurt conform de geldende regelgeving.

Dit houdt onder meer de volgende taken in:

  • Je staat in voor het administratief beheer van het volledige loon- en personeelsdossier van de personeelsleden binnen jouw portefeuille.
  • Je vraagt de noodzakelijke gegevens op bij de betrokken personeelsdienst of bij het personeelslid.
  • Je bezorgt de personeelsdienst en/of het personeelslid de juiste documenten.
  • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens die je verwerkt in het personeelsbeheersysteem.

Je bent ook medewerker van het contactcenter en bent verantwoordelijk voor het behandelen van de vragen van zowel de personeelsdiensten als de personeelsleden.

Je staat mee in voor de continue verbetering van zowel de interne werking en processen als de dienstverlening naar de klanten toe.

Je werkt actief mee aan het kennisbeheer en de kennisdeling binnen jouw team en je neemt ook verantwoordelijkheid voor het bijspijkeren en up-to-date houden van je eigen kennis.

Je kan naargelang je interesses en competenties ook andere rollen opnemen binnen PersoPoint, zoals bv. opleider voor materies waar je expertise in hebt, projectmedewerker, expert voor specifieke materies, ...

Je profiel

Je hebt een bachelordiploma of bent laatstejaarsstudent. Je kan de reglementering en wetgeving die van toepassing is op de verschillende personeelscategorieën die werken bij de federale overheid toepassen (meer details in de functiebeschrijvingv).

Je voordelen

Naast een aantrekkelijk loon kan je rekenen op uitgebreide opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren) en verschillende sociale voordelen. Je hebt gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en een voordelige hospitalisatieverzekering. Je krijgt een laptop en er is een bedrijfsrestaurant. Je werkplaats is makkelijk bereikbaar.

Dankzij de glijdende uren in een 40-urenweek, de mogelijkheid tot meerdere dagen thuiswerk per week, minstens 26 verlofdagen en 12 dagen recup ben je zeker van een goede balans tussen werk en privéleven.

Je werkgever

Je werkt voor PersoPoint bij de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

Als federaal Sociaal Secretariaat verzorgt DG PersoPoint de loon- en personeelsadministratie van meerdere federale organisaties. PersoPoint biedt aan zijn klanten een dienstencatalogus aan inzake loonadministratie, personeelsadministratie, digitaal personeelsdossier, juridisch advies en rapportage.

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.

Solliciteren

Je kan tot en met 31 mei solliciteren.